PAYLAŞ

Wonderware, globalde ve Türkiye’de 30 yıldır işletmelerin operasyon ve üretime yönelik yazılım çözüm ortağı olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye ofisi olarak 2 yılını dolduracak olan Wonderware Türkiye  sistem entegratörleri  ile birlikte yürütükleri ve yaptıkları projelerle sektörde lider konumuna gelmiş bununla birlikte hizmet ağlarını ve kalitesini üst düzeye çıkarmış durumda gözükmekte. Ünlü Scada yazılımı markası ‘InTouch’ gibi bir çok ürünü bünyesinde barındıran firmanın Türkiye ofisi kurucuları Ümit ŞAYF ve Barış ÖZAY ile röportaj gerçekleştirerek hem firmalarını daha yakından tanıma fırsatı bulduk hem de “Endüstri 4.0 yolunda endüstriyel yazılımın önemi, pazarın durumu, siber güvenlik için neler yapılmalı” gibi konular üzerinde konuştuk.

  • Sizi hiç tanımayan birine Wonderware’i kısaca nasıl anlatırsınız?

Wonderware, California (ABD)  merkezli olarak 1987 yılından bu yana endüstriyel yazılım pazarında faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 1991 yılından bu yanada yaklaşık 600 farklı işletmede Wonderware çözümleri kullanılmaktadır. 2015 yılının sonundan itibaren faaliyete geçen Wonderware Türkiye yapılanması Türkiye ve Azerbaycan bölgelerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en uygun ve doğru çözümlerimiz ile karşılamak için yenilikçi,  konusunda uzman ve yetkin sistem entegratörlerimiz ile birlikte çalışmalar yapmaktayız. Wonderware global sistemine kayıtlı sistem entegratörlerimiz Wonderware Endüstriyel Bilgi ve Üretim Yönetim Sistem ürünlerini kullanarak son kullanıcılarımıza ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak, üretim ve yönetim operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde yürütmelerini sağlayacak çözümler sunmaktadır.

Wonderware çözümleri içerisinde gıda, kimya, enerji, maden, akıllı şehircilik gibi tüm sektörler için işletmelerin iş ve operasyon ihtiyaçlarının tamamını karşılamaya yönelik çözümler bulunmaktadır. Çözümlerimiz içerisinde işletmede üretim fazında kullanılan saha veri toplama ve SCADA  sistemlerinden başlayarak ERP seviyesine kadar bütün operasyonel boşlukları tamamlayabilecek sistemler bulunmaktadır. Çözümlerimiz üç ana gruba ayrılmaktadır.

  1. HMI/SCADA Ürün Grubu (Pazarda Intouch olarak biliniyor)
  2. Endüstriyel Bilgi Yönetimi Ürün Grubu
  3. Üretim Operasyon Yönetim Sistemi Ürün Grubu (MES/MOM)

Belirtilen bu çözümlerimiz kullanan müşterilerimiz operasyonlarını izlenebilir, kaliteli çıktı elde edebilir, etkin ve verimli yönetebilir hale dönüştürmektedir. Bu konuyla ilgili uluslararası güvenilirliği ispatlanmış bağımsız teknoloji araştırma şirketleri Wonderware ürünleri kullanan işletmelerle yaptıkları son kullanıcı anketlerine göre işletmelerde 30% üzerinde verimlilik artışı sağlandığı belirtilmiştir. Firmalara sağladığı avantajları objektif olarak bu araştırmalarda da görülebilir.

Microsoft firması ile partner olan Wonderware çözümleri kurulduğu tarihlerde Windows sistemleri üzerinden çalışan ilk Intouch Scada çözümüni pazara sunmuştur. O tarihten bu yana Microsoft ile gold partner olarak birlikte ürün geliştirmektedir. Wonderware, globalde en çok InTouch ürünü pazarda ile bilinmektedir. Bir çok profesyonelden tam not olan bu çözümümüz uluslararası pazarlarda da aynı şekilde çok beğenilmektedir.

Bugün gündemde olan Endüstri 4.0 kavramına zemin oluşturacak yazılımları yıllardır geliştiriyoruz ve endüstrinin hizmetine sunmaktayız.

Wonderware Türkiye yöneticileri Ümit ŞAYF ve Barış ÖZAY.
  • Yazılım, fiziki bir meta olmadığı için hem değer biçmede hem de karar aşamasında ülkemizde halen soru işaretlerine neden oluyor. Bu sorunu aşabilmek için neler yapıyorsunuz?

Bir proje satın aldığınız zaman, projenin toplam maliyeti içerisinde endüstriyel yazılım çok küçük bir bütçe oluşturmaktadır. Eskisi kadar olmasa da bazı karar vericilerin yazılıma bakış açısında henüz istediğimiz noktada olmadığımız doğru. Ama diğer taraftan hem bu konuda bilinçli profesyonellerin sayısı hızla artıyor hem de elde edilen somut faydalar bakış açısının değişmesine neden oluyor.

İşletmeler, yazılım tercihi yaparken aday firmanın global ve lokal organizasyon yapısına, kurumsallığına, teknik destek noktasında durumuna, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan ve gelecekteki ihtiyaçlar için zemin oluşturabilecek çözümler olması gerektiğine dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan ihtiyaçlara göre ‘özelleştirme’ altyapısının olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Zamanla üretim, proses teknikleri yada şekilleri değişebilmektedir. Satın alınan yazılım ile ilgili ilerlerleyn süreçte teknik destek, güncelleme, entegrasyon konusunda  ihtiyaç duyulduğunda destek alabilmek çok büyük önem arzetmektedir. Wonderware çözümlerimiz ile ilgili olarak son kullanıcının ihtiyaç duyacağı tüm sistem gereksinim ve teknik desteği  30 yıldır sağlamaktadır.

  • Endüstri 4.0 yolunda yazılım teknolojilerinin gerçek konumu ve fonksiyonu nedir?

Türkiye özelinde konuştuğumuz zaman Endüstri 4.0 kavramının zihinlerde oturması ve işletmelerde benimsenmesi sürecini yaşıyoruz. Bizim edindiğimiz izlenimler henüz sürecin çok başında olduğumuz ve bu kavramın sadece yazılım ve donanım çözümü olarak değilde sistemsel olarak düşünülmesi gerektiğidir. Eksik ve yanlış kavramsal anlaşılmalar işletmelere fayda sağlamayacak karşılıksız yatırım yapmasına sebeb olmaktadır. Wonderware Türkiye olarak sistem entegratörlerimiz ile birlikte  Endüstri 4.0  konusunda müşterilerimize ücretsiz operasyon GAP analizleri yaparak halihazırdaki durumları ve olması gereken, yapmaları gereken iyileştirmeler raporlar halinde sunmaktayız. Bu çalışma hem işletmelere farkındalık oluşmasını sağlayarak yatırım ile ilgili önceliklendirme ve sağlayacağı katma değeri görmelerini sağlamaktayız. Bu şekilde sadece üründen ziyade çözüm sunarak hizmet-çözüm memnuniyet ve performans düzeyini üst seviyede tutmaktayız.

Endüstri 4.0 kavramını içini büyük ölçüde dolduran yazılım teknolojileri çok özel bir konuma sahip olmaktadır. Birbiriyle haberleşen makinaların, ekipmanların ortak platformu yazılımlardır. Diğer taraftan her veriyi ölçme, değerlendirme ve sonraki aşamada da yapay zeka ile insansız müdahalelerde bulunmanın anahtarı yine endüstriyel yazılımlardır. Endüstri 4.0  beklenti sistem gereksinimlerini karşılayan Wonderware çözümleri uzun yıllardır gerek globalde gerekse Türkiye’de kullanılmaktadır.

  • Son dönemde siber saldırılarla ilgili olumsuz haberlere şahit olduk. Yazılım ve uygulamaların en uç noktalara kadar yayılması güvenlik konusu gündemden düşürmüyor. Siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Siber güvenlik artık hayatımızın her noktasında dikkat edilmesi gereken bir konudur. Özellikle kullanmış olduğumuz internete bağlı cihaz sayısı arttıkça bu konunun önemini daha fazla hissedilmeye başlanacaktır. Sistemsel yada insan kaynaklı güvenlik açıkları sebebiyle endişe her zaman olacaktır. Bu noktada önemli olan en iyi şekilde; kullanıcı, network, donanım, yazılım sistemleri bir bütün olarak gözönünde bulundurarak risk analizi yaparak gerekli önlemlerin doğru ve zamanında alabilmektir. Bu işler için yeterli bütçe ayırmak, kalifiye personel ve güvenilir firmalarla çalışmak, gelişmeleri yakından takip ederek uygulamak gibi çalışmalarla oluşacak riskleri minimuma indirme konusunda yardımcı olmaktadır.. Örneğin işletim sistemi olarak güncelliğini yitiren, versiyonu oldukça eski bir sürüm kullanıyorsanız bu risk davetiye çıkarmış olursunuz. Sonuç olarak güvenlik prosedürlerinizi iyi belirleyip bunları da tavizsiz takip ederseniz maksimum düzeyde korunmuş olursunuz.

BİR BAKIŞTA ‘WONDERWARE’ ÇÖZÜMLERİ 

Wonderware System (Endüstri) Platformu; işletmelerdeki tüm sistemleri bir merkez altında toplamanızı ve yönetmenizi sağlayan, içerisinde endüstriyel veri arşivleme, sistem konfigurasyon, web server ve kullanıcı görsel arayüzü, haberleşme için gereken entegrasyon araçları (yaklaşık 200 farklı endüstriyel ürün için), analitik raporlama ürünü içeren araçları bulunduran otomasyon ve bilgi teknolojileri (IT/OT) platformudur. İşletmeler Wonderware System (Endüstri 4.0) Platformu kullanılmaya başladıktan sonra diğer endüstriyel sistemler için altyapı sağlamakta olup ihtiyaca yönelik sistemlerin entegrasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir.

Wonderware İş Akış Yönetim Modülü (Workflow); sisteminiz içerisinde operasyonel süreçlerinizin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bilginin, doğru departmana, doğru zamanında iletilmesi için iş akış modeli yaratmak, yönetmek, analiz etmek ve geliştirme imkanı sağlayan modüldür. Tüm süreçleri (üretim, bakım, finans, …) kapsamaktadır.

Wonderware Üretim Yönetim Sistemi Modülü (MES); Performans+Operasyon+Kalite alt modüllerinden oluşmaktadır. Üretim sistem ve süreçlerinizi verimli, etken ve doğru bir şekilde yürütmenizi sağlamaktadır. İş emri yönetimi, stok ve canlı envanter takibi, üretim planlama-atama, üretim takip, iş gücü yönetimi, ürün ağacı oluşturma (BOM),prosedürel iş adımları oluşturma, üretim performans ve duruş takipleri ,Duruş sebebleri ve analizi (drill down), Duruş-Operator ilişkisi, OEE-Verimlilik Hesap, kalite spektleri belirleme, kalite prosedür yönetimi, İstatistiksel proses kontrol, kalite veri toplama, proses veya lab ortamı kalite numune sistemi entegrasyonu gibi bir çok özelliği kapsamaktadır.

Wonderware İş Zekası Raporlama Sistemi Modülü (EMI_Manufacturing Intelligence); Üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde üretim süreçlerinizden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplenler ile ilişkilendirilmesini ve anlamlı hale dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını arttırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak ve müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktır.

Wonderware Mobil Veri Toplama & Bakım Yönetim & İş Gücü Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği Modülü (Intelarac); Otomasyon olmayan lokasyonlar için sisteminizi sürekli canlı tutmanızı sağlayarak mobil bakım-iş gücü yönetim sürecini, muayene veya denetim, mobil veri toplamayı ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerinin yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Operasyonel mükemmelik çerçevesinde kağıt tasarrufu, proses optimizasyonu için hataları azaltabilme imkanı sağlamaktadır.

Wonderware Görselleştirme (İzleme ve Kontrol) Modülü; Özel proses kütüphaneleri içeren, webscada özelliği ile mobilite sağlayan, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinden konusunda en iyi arayüze sahip ürünü seçilmiştir.

Wonderware Enerji İzleme ve Yönetime (ISO5001 uyumlu) Modülü; Üretim ve yönetim sürecinizdeki tüm enerji girdilerinin (elektrik, hava,su,doğalgaz..) operasyon ile ilişkilendirerek tüm süreç içerisinde vardiye, hat, ünite, personel bazlı enerji maliyetlerini izleyebilmenizi, üretilen ürün birim başına gerçek enerji maliyetlerini izleyebilmenizi ve kontrol edebilmenize imkan sağlamaktadır.

Wonderware Batch Reçete Yönetimi Modülü; ISA Standartlarına uygun bir şekilde farklı üretim operasyonları için üretim sürecinin yürütmeye (Ürün nasıl yapılacak? Hangi malzemelerden oluşacak (Reçete)? Üretimin yapılabilmesi için gerekli fiziksel şartlar. (Ekipmanlar), Bu ekipmanlar hangi sıraya göre çalışacak. (Kontrol şekli), gibi süreçleri yönetme imkanı sağlamaktadır.

www.wonderware-tr.com