Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Equinix araştırmasına göre Bulut Bilişim, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da Kanal İş...

Equinix araştırmasına göre Bulut Bilişim, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da Kanal İş Ortağı yapısını geliştiren en büyük faktör

PAYLAŞ

Global ara bağlantı ve veri merkezi şirketi Equinix, Inc. , üst düzey kurumsal Bilişim Teknolojileri sektörü profesyonellerinin, iş ortağı ekosisteminin geleceğine ilişkin görüşlerini içeren bağımsız araştırma sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar, ankete katılan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde 836 Bilişim Teknolojileri karar vericisinin neredeyse yarısının (%48) bulut tabanlı hizmetlere erişmek için iş ortaklarını kullandığını, bulut bilişimin de iş ortaklarıyla ile çalışmaya yönelten bir numaralı faktör olduğunu gösteriyor. Gartner’ın, 2025 yılına kadar işletmelerin %80’inin şirket içi altyapıdan veri merkezlerine ve buluta kayacağını vurguladığı bu sonuçlar, şirketlerin bu kadar ciddi bir altyapı değişikliğinden kaynaklanan zorlukları azaltmak için iş ortaklarını kullandığını ortaya koyuyor.

Sonuçlar, bulutun dönüşümün yanı sıra, daha önce geleneksel olarak şirket içinde yönetilen hizmetlerin iş ortaklarına taşınmaya başlandığının da altını çiziyor. İşletmelerin daha önce dışarıdan hizmet alma konusunda tereddüt ettikleri bir alan olan güvenlik yönetimi, katılımcıların %39’u tarafından iş ortaklarından en çok faydalanıldığı ikinci hizmet olarak göze çarpıyor. Karar vericilerinin üçte birinden fazlası (%34) ara bağlantılara erişmek için iş ortaklarını kullanıyor. Equinix’in Kanal İş Ortağı ekosisteminin büyümesine de fayda sağlayan ara bağlantı, trend olma özelliğini koruyarak üçüncü sırada yüksek öncelikli bir hizmet olarak ön plana çıkıyor.

İşletmelerin Bilişim Teknolojileri karar vericilerine neden iş ortaklarını seçtikleri veya çalışmayı tercih ettikleri de soruldu. Maliyet, hemen hemen her pazarda bir numaralı önceliğe sahip. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde katılımcıların yarısından fazlası (%51) genel olarak iş ortaklarıyla çalışmayı tercih etme nedeninin daha düşük maliyet olduğunu belirtti. Daha iyi bir hizmet kapsamına erişebilme faktörü ise tüm katılımcıların %46’sı ile maliyet faktöründen hemen sonra geldi. Hollanda ve Türkiye’deki işletmeler bunu iş ortaklarıyla çalışmanın ana nedeni olarak adlandırırken, Fransa’daki karar vericiler için ana faktör kolaylıktı.

Temel Bulgular

 • Avrupa genelindeki işletmelerin Bilişim Teknolojileri karar vericileri, Kanal iş ortakları ile birlikte bütçelerinin ortalama dörtte birini (% 24) harcıyor.
 • Ülkelere göre değişiklik gösterse de Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde işletmelerin hizmet ve servis aldığı iş ortağı sayısı ortalama olarak 9 olarak belirtilmiş. Fransa 12, Almanya ise 11 iş ortağı sayısı ile ortalamanın üzerinde yer alıyor. İngiltere (7) ve Finlandiya (6) ise şirketlerin ortalama olarak daha az sayıda iş ortağıyla çalıştığı ülkeler.
 • Ankete katılanların belirttiği üzere farklı iş ortakları ile birlikte çalışma durumunun işletmelerin günümüz dijital ekonomisinde Bilişim Teknolojileri sorunlarına çözüm bulmalarını sağlayan bağımsız platformlara ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Equinix’in Kanal Programı, iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen ortak katma değerlere dayanıyor. Ortaya çıkan çözümler müşteri gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde karşılamak için birden çok tedarikçinin teknolojilerini ve iş ortağının benzersiz becerilerini en faydalı şekilde kullanmaya yarıyor. Kanal iş ortağı yapısı, yeni kurumsal ihtiyaçlara göre şekillendiğinden, bu işbirliği başarılı olmak adına büyük bir öneme sahip. Equinix’in üçüncü yıllık Küresel Ara Bağlantı Endeksi’nde (GXI 3. sayı) elde edilen bulgular göz önüne alındığında, iş ortağı ekositemi ön plana çıkıyor. Bu pazar raporu, bu yıl çok sayıda lokasyonda birden fazla hizmet sağlayıcısına bağlanmanın ara bağlantı bant genişliği için en önemli kullanım örneği olduğunu ve 2022 yılına kadar 4 kat büyüyeceğini gösteriyor.
 • Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi genelinde ankete katılan her 10 kişiden yaklaşık 4’ü (%38) iş ortaklarının işletmeleri kesintiye uğratmadan uygulaması kolay ve kusursuz çözümler sunma konusunda fayda sağlayabileceğini belirtti. Bu ihtiyaç, kurumsal altyapının genişlemesi ve karmaşıklaşması sonucu artmaya devam edecek gibi görünüyor. GXI 3. sayıda, işletmelerin artan hacimli veriyi yönetmek için ortalama olarak 9 lokasyonda ağ bulutlarına ve iş ortaklarına toplam 340 ara bağlantı ile hizmet verdiğini gösteriyor.
 • Müşterilerin yaptığı işi ve bütçelerini iyi anlamak, katılımcıların toplamda üçte biri tarafından iş ortakları için iyileştirilebilir bir alan olarak vurgulandı. Bu durum, Türkiye’deki katılımcılar tarafından ise en önemli gelişim alanı olarak belirtildi.
 • Kanal iş ortaklarını neyin ayrıştıracağı ve işletmeleri onlarla çalışmaya neyin yönlendireceği sorulduğunda, hizmet kalitesi, genel olarak yanıtların %52’si ile incelenen 8 pazarın tümü tarafından evrensel olarak en önemli farklılaşma alanı olarak adlandırıldı. Müşterinin faaliyet alanını iyi anlamak katılımcıların %33’ü tarafından bir sonraki en önemli konu olarak belirtildi.
 • Anketin Türkiye’deki katılımcıları iş ortaklarının hizmet tekliflerinin kalitesine öncelik verdi ve katılımcıların %62’si bu önceliğin iş ortaklığı kararlarını etkilediğini belirtti. Ayrıca, katılımcıların %70’i şu anda erişmekte oldukları hizmet sayısını artırmak için bir iş ortağıyla çalıştığını veya birden fazla iş ortağıyla çalışmayı düşünebileceğini belirterek hizmet alanının genişliğinin önemini vurguladı.
 • Anketin Türkiye’deki katılımcılarının %74’ü gizlilik ve uyumluluk da dahil olmak üzere KVKK gibi yerel veri yasaları hakkında bilgi sahibi olmak için her zaman teknoloji ortaklarına güvendiğini; %53’ü de güvenlik yönetim hizmetleri için iş ortaklarını kullandığını veya kullanacağını belirtti.
 • Yerel veri yasası desteği ve güvenlik hizmetleri için kanal iş ortaklarına güvenmekle birlikte, katılımcıların %56’sı iş ortaklarının, iş modelleri ve bütçelerini iyi anlamadıklarına inanıyor.
 • Oren Yehudai, Kıdemli Direktör, Avrupa, Ortadoğu – Afrika Bölgesi Kanal Satış, Equinix:
 • Aslıhan Güreşcier, Genel Müdür, Equinix:
 • Eugene Bergen Henegouwen, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı, Equinix:

“Buluta geçişe tanık olmak inanılmaz heyecan vericiydi. 2021’de Avrupa’nın bulut üzerindeki harcaması 100 milyar sterlin olacak. İşletmeler, bulut hizmetlerini benimsedikleri veya dijital ekonomide rekabet edemedikleri için Bilişim Teknolojileri altyapısı hakkında kritik kararlar almalı. Bulut hizmetlerinin talep ve tüketim hızı, birçok satıcı için hem büyük bir fırsat hem de bir tehdit. Kanal oyuncuları bunu desteklemeye hazır olmalı ve birçoğu için bu durum, danışmanlık ve “bulut tamamlayıcı” hizmetlerin geliştirilmesini hızlandırmak, aylık faturalandırma sistemine uyum sağlamak veya yeni satın alma modellerine uyacak şekilde tazminat planlarını değiştirmek gibi önemli değişiklikler yapmak anlamına geliyor.”

“Araştırma firması IDC, Kanal endüstrisi oyuncularının en az %30’unun 2021 yılına kadar bugün tanıdığımız formatta ilerleyemeyeceğini belirtti. Bu çalışmanın bulgularının da belirttiği gibi bu değişikliklerin birçoğu bulut tarafından yönlendirilecek. Bu değişikliklere hızlı cevap verebilen kanal oyuncuları ise hayatta kalacak ve başarılı olacak. Türkiye’de bulut hizmetleri iş ortaklarının stratejik konumlarını artırıyor. Şu anda, katılımcıların yalnızca %24’ü çok bulutlu bir model kullanırken %60’ı sadece özel bulutta bulunuyor. Genel bulut hizmetlerini kullananların %60’ından fazlası birden çok sağlayıcıyla çalışıyor.”

“Kanal İş Ortağı Programımız en önemli değerlerimizden biri ve 2015’teki kuruluşundan bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyor. Programı sürekli olarak daha da büyütmenin yollarını arıyoruz; çünkü bunu kurumsal pazarın artan ara bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli yol olarak görüyoruz. Ankete katılan önde gelen işletmelerin üçte birinin ara bağlantıyı Kanal iş ortaklarıyla çalışmak için temel neden olarak adlandırılması, bunun Equinix için neden bu kadar önemli bir strateji olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Kanal İş Ortağı Programımızın işletmemiz için 2020 ve sonrasında da neden kilit bir alan olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Araştırma hakkında

Bağımsız araştırma, 8 Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi ülkesinde (İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İrlanda, Finlandiya, Türkiye ve BAE) 836 Bilişim Teknolojileri karar vericisine anket uyguladı. Katılımcılar, Dynata’nın çevrimiçi panelinden seçildi. Anket çevrimiçi olarak 01-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ek kaynaklar

Global Interconnection Index Volume 3

Gartner: 7 Elements for Creating a Pragmatic Enterprise Cloud Strategy