Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Özel Röportaj; Atlas Copco Endüstriyel Teknik Genel Endüstri Bölüm Müdürü Uğur Macit

Özel Röportaj; Atlas Copco Endüstriyel Teknik Genel Endüstri Bölüm Müdürü Uğur Macit

PAYLAŞ

Yenilenebilir enerji günümüz dünyasında üzerinde en çok durulan konulardan bir tanesi. Bu konunun alt kırılımında rüzgâr enerjisi, hem dünyada hem de Türkiye’de en hızlı büyüyen yeşil enerji alanlarının başında geliyor. Endüstriye, yüksek kaliteli endüstriyel elektrikli aletler, kalite güvence ürünleri, montaj çözümlerinin yanı sıra yazılım ve hizmet de sunan Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in Genel Endüstri Bölüm Müdürü Uğur Macit ile dünyanın hemen her yerine rüzgâr türbinleri için sundukları çözümleri ve rüzgâr enerjisi sektörünün ihtiyaçlarını konuştuk. 

  1. Bugün rüzgâr enerjisi sektörünün güncel ihtiyaç ve talepleri neler ve bu noktada Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak siz sahaya ne gibi avantajlar sunuyorsunuz?

Sahada rüzgâr türbinlerinin inşası, devreye alınması, bakımı, kalite kontrolü ve hataların önlenmesi konularında artan bir talep görüyoruz. Endüstriye yüksek kaliteli elektrikli aletler, kalite güvence ürünleri, montaj çözümleri, yazılım ve hizmetler sunmanın yanında Ar-Ge ekiplerimizin çalışmaları da her gün devam ediyor. Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak diğer sektörlerden edindiğimiz veri toplama konusundaki geniş bilgi birikimimizle, rüzgâr enerjisi sahasının talepleri neticesinde bu sektöre olan odağımızı arttırdık ve inovatif çözümlere yatırım yaptık. Ürün portföyümüzü, rüzgâr enerjisi endüstrisinin dönüşümüne yardımcı olmak için bu sektörde kullanılan tüm cıvatalama çözümlerini içerecek şekilde genişlettik.

  1. Bize rüzgâr enerjisi sektöründe kullanıma sunduğunuz cıvatalama teknolojilerinden bahseder misiniz? Otomasyon gerekliliği rüzgâr endüstrisinde de var mı?

Otonom sistemler dünyasında, otomasyona olan ihtiyaç rüzgâr endüstrisinde de karşılık bulmaya başladı. Bunun bir yansıması olarak da son yıllarda rüzgâr türbinlerinde kullanılan teknoloji büyük bir gelişme gösterdi. Biz de standart el aletleri yelpazemizi üretmenin yanında, yeni bir ‘’akıllı el aleti’’ yelpazesi oluşturduk. Bu yeni ürün grubumuzda bulunan aletlerimizde sensörler ve dahili bir yapay zeka bulunuyor. Akıllı el aletlerinin kullanımıyla; kötü hava koşulları, zaman baskısı, ekipman arızası ve insan kaynaklı hata riskleri minimum düzeye indiriliyor. Bunun yanında diğer tüm sektörlerde olduğu gibi rüzgâr enerjisi sektöründe de veri izlenebilirliğine duyulan ihtiyaç çok önemli bir noktada yer alıyor. Sahaya sunduğumuz akıllı cıvata gerdiricilerinin verileri kaydedebilme özelliği ile süreçlerin doğru şekilde yürütüldüğünden emin olunuyor. Böylece, türbinlerin güvenli bir şekilde üretilmesi, geliştirilmesi ve kurulması mümkün oluyor.

  1. Akıllı cıvatalama geleneksel çözümlerden farklı olarak; kullanım, verimlilik ve maliyet açısından ne gibi avantajlar sağlıyor?

Proseslerin doğru uygulandığını kontrol etmek için bir teknisyen, geleneksel yöntemlerde bazı verileri fiziksel olarak kağıda ya da tablet gibi bir cihaza elektronik olarak kaydettiği manuel prosedürleri kullanır. İnsan faktörünün bu süreçte büyük bir rol oynaması, tüm prosesi riske açık hale getirir. Akıllı el aletleri kullanımıyla birlikte insan kaynaklı hata sebebiyle oluşabilecek riskler minimum düzeyde tutuluyor ve hatta tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

Bu noktada ise şöyle bir otomasyon sistemi mevcut: Aletlerin kendi içlerinde bulunan sensörlerin kullanılmasıyla birlikte, cıvatalama işlemi sırasında operatör kendisine rehberlik eden akıllı el aleti sayesinde doğru prosesi kolayca takip edebiliyor. Böylece bu aletlerle birlikte süreç A’dan Z’ye tam bir kontrolle gerçekleşiyor. Bu tam kontrol sayesinde sürecin herhangi bir bölümünde gerçekleşebilecek kalite kusurları erkenden tespit edilebiliyor. İşletmeler, akıllı el aletlerinin sağladığı bu avantajlarla birlikte hem maddi kaybın hem de zaman kaybının önüne geçebiliyor. Akıllı el aletleri daha önce proseste gerçekleşen hataları kaydederek ürettiği akıllı çözümlerle kalite kontrolüne olan ihtiyacı ve servis taleplerini en alt seviyede tutarak harcama kalemlerinde bir noktada daha üreticilere yardımcı oluyor. Ayrıca bu sensörlü el aletlerinin performansları izlenebiliyor ve hizmet ömürleri optimize edilebiliyor. Böylece yine işletme maliyetlerinde azalma sağlanarak pozitif bir etki yaratılıyor.

  1. Rüzgâr enerjisi gerdiricileriniz özelleştirilmiş bir yapıda. Bu gerdiriciler ve potansiyel faydaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Rüzgâr enerjisi sektörüne baktığımızda ilk göze çarpan şeylerden bir tanesi; standart bir rüzgâr türbini tasarımı olmaması oluyor. Bu yüzden de her şirket ısmarlama usulüyle kendisine özel bir türbin yaratmış oluyor. Her şirketin ürünleri farklı olunca da gerdirme çözümlerinde ‘’özelleştirilmiş tasarım”a duyulan ihtiyaç çok daha kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Özelleştirilmiş çözümler, dinamik ve uyarlanabilir olmasıyla birlikte cıvatalama süreçlerini ‘’daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı’’ bir hale getiriyor. Bu şekilde bu sistemler ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabiliyor.

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, müşterilerimize sunduğumuz optimize edilmiş çözümler sunmanın yanında, onların ihtiyaçlarını karşılayacak özelleştirilmiş çözümlerin hayata geçirilmesi için tasarım ve üretim üzerinde çalışan özel bir mühendislik ekibi kurduk. Çünkü müşterilerimize daha hızlı yanıt verebilmek ve süreci geliştirme konusunda daha çevik olmak istiyoruz.

  1. Endüstri 4.0 kavramının üretim dünyasında her zamankinden daha fazla karşılık bulmaya başladığı günümüzde ‘’otomasyon’’ kavramı da titizlikle ele alınması gereken bir konu haline geldi. Siz Endüstri 4.0’la birlikte ‘’otomasyon’’ kavramının geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Otomasyon kavramı Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak destek sunduğumuz yedi ayrı segmentin yedisi için farklı anlam ifade ediyor. Smart Connected Assembly ismini verdiğimiz konseptimiz ile; çalışma süresinde artış, hatalarda azalma, yeni ürün devreye almada daha yüksek hız, üretkenlikte artış, enerji tüketiminde azalma ve insan etkileşiminde geliştirme olmak üzere toplam 6 başlıkta derinlemesine çalışıyoruz. Bunu iş ortamlarımızın ihtiyacına göre şekillendiriyoruz; örneğin havacılık, beyaz eşya üretimi, iş makineleri üretimi için farklı ihtiyaçları karşılayan çıktılar sunuyoruz. Enerji sektörü için akıllı fabrikalardaki tecrübemizi akıllı civatalama konseptimiz ile sahaya taşırken süreçleri daha hızlı, daha güvenli ve daha akıllı bir şekilde yönetmeyi odağımıza alıyoruz. Gerek ürünlerimizde gerekse ürünün satışında ve satış sonrasında sunduğumuz servis/kalibrasyon hizmeti noktasında organizasyonumuzu ve süreçlerimizi bu yeni gerçeklik çevresinde sürekli geliştiriyoruz.

  1. Son olarak eklemek istedikleriniz…

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, süreç güvenliğini en üst düzeye çıkarıp, operasyonel riskleri en aza indirirken aynı zamanda toplam maliyetlerin de düşmesini sağlıyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin yenilenebilir enerjiyi “en verimli ve uygun maliyetle” üretmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz.

Daha fazla bilgi için;

https://www.atlascopco.com/tr-tr/itba/about-industrialtechnique