Ana sayfa Industry News/Endüstri “Sanayi Kuruluşlarında Enerji Tüketimi Yüzde 20 Oranında Düşürülebilir”

“Sanayi Kuruluşlarında Enerji Tüketimi Yüzde 20 Oranında Düşürülebilir”

PAYLAŞ

Son dönemde enerji verimliliği alanında Türkiye‘nin enerji politikasının temel hedeflerinden birini, enerji verimliliğinin artırılması ve enerji yoğunluğunda düzenli bir düşme eğiliminin yakalanması oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla sektörde enerji verimliliği adına alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, “Sanayide yüzde 35 civarında olan nihai enerji tüketiminin verimlilik önlemleri ile yüzde 20 oranına düşürülmesi, bu alandaki öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Sanayi kuruluşlarının aldığı son derece basit önlemler dahi ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmaya katkı sağlarken gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmamıza yardımcı oluyor” dedi.

Enerji verimliliği danışmanlığı şirketi Enervis, uluslararası rekabet gücü açısından büyük önem taşıyan sanayide enerji verimliliğini artırmak için, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri, yalıtım, yeni teknolojiler ve endüstriyel süreçler, hammadde özellikleri, ürün çeşitleri ve özellikleri, iklim şartları – çevresel etkiler ve kapasite kullanımı gibi alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, 7 – 13 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında şirket faaliyetleri ve sanayide enerji verimliliğinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enervis’in talep yönetimi olarak adlandırılan, elektrik tüketimini miktar ve zaman yönünden etkileyecek uygulama ve değerlendirme çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Osman Kipoğlu, “Bu yöntemlerden birincisi olan teknik önlemler; yüksek verim sağlayan aydınlatma, yüksek verimli motorlar, soğutma sistemleri, bina yalıtımı gibi alanları içerir. İkinci yöntem bilgilendirme olup hazırlanan teknik belgelerle tüketicilerin bilgi eksikliği giderilmektedir. Bilgilendirme; enerji verimlilik merkezlerinde enerji talebinin düşürülmesi ile ilgili çalışmaları yönlendirmek, danışmanlık yapmak, eğitim kursları ve seminerleri düzenlemek ve enerjiyi verimli tüketen donanım kullanımını özendirmek üzere tanıtım konularını içerir. Üçüncü ve en çok uygulanan yöntem ise tarifelerde farklılığa gidip tüketim yapısını değiştirmek, kullanma zamanına veya kullanma miktarına göre fiyatlandırma yapmaktır” açıklamasında bulundu.

Sanayide enerji verimliliğinin önemine vurgu yapan Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, alınabilecek önlemleri ise şu şekilde sıraladı:

•Proses aydınlatmasında floresan ve cıva buharlı lambaları, yüksek basınçlı sodyum lambalarla değiştirin.

•Gece çalışan işletmelerde daha az insanın girip çıktığı bölümlerdeki iklimlendirme ünitelerini ayarlayın.

•Gerekmediği zamanlarda egzoz fanlarını, fırınları, motorları vb. kapatın.

•Kompresör hava girişlerinin sıcak ekipman odaları yerine daha soğuk yerlerden olmasını sağlayın. Verim iyileştirmeleri ve geri ödemeler ilgi çekicidir.

•Buhar ve basınçlı hava kaçaklarının işletmeye maliyeti çok pahalıdır. Düzenli auditler ile ortaya çıkarılmalıdır.

•Yanma havasının kalbi olan hava fazlalık katsayısının dikkatli kontrolü, önemli enerji tasarrufu sağlar.

• İşletme tarife yapısına ve güç faktörüne göre güç faktörü iyileştirmesi ile büyük tasarruflara ulaşılabilir.

•Proses hatları ve tankların yalıtımı ile önemli tasarruflar elde edilebilir.

•Özellikle yeni uygulamalar söz konusu olduğu zaman enerji verimli motorların kullanılması, kendini kısa sürede amorti eder.

• Şayet basınçlar fazla tasarlanmışsa basıncın azaltması prosesi ısıtmayacaktır ve büyük tasarruflar söz konusudur.

•Endüstriyel tesisler genellikle yetersiz olarak yalıtılır. Uygun yalıtım büyük kazanç demektir.

•Büyük kompresörlerde hava veya su soğutmasıyla atılan ısıyı uygun tasarımla özellikle kışın mahal ısıtmalarında kullanmak mümkündür.

•Plastik şeritler, kapı tamponları ve hava perdeleri büyük giriş kapılarından enfiltrasyonun bloke edilmesine yardımcı olur.

•Ekonomizerler, dış havanın optimum kullanımını sağlarlar. Kullanımları ile elde edilen tasarruflar büyüktür.

•Tüm alanları ısıtmak yerine kısmi ısıtma yapmak için kullanılan radyant ısıtıcıların geri ödemesi ilgi çekicidir.

•Isıtılan açık tankların kapatılması büyük enerji tasarruflarına yol açar.

•Ekipmanların zamanlamasında yapılabilecek küçük değişimler talep yüklerini önemli oranda azaltır.

•Spot havalandırma, gerekli iklimlendirilmiş hava miktarını azaltır.