PAYLAŞ

Kurumsal bulut bilişim sektörünün liderlerinden Nutanix, Kurumsal Bulut Endeksi Raporu’nun finansal hizmetler sektörüyle ilgili sonuçlarını açıkladı. Raporda finans şirketlerinin özel, hibrit ve açık bulut kullanmakla ilgili planlarına yer veriliyor. Raporda finans sektörünün, iş yüklerinin hem özel hem de açık bulutta yürütüldüğü hibrit bulut kullanımında diğer tüm sektörleri geride bıraktığı ortaya çıktı. Öte yandan, birden fazla açık bulut hizmeti kullanımında ise finans sektörünün geride kaldığı tespit edildi.

Finans şirketlerinin birçoğu sıkı yönetmeliklere ve devlet şartlarına uymak zorunda. Bu nedenle, araştırmaya katılanların %60’ı gelecek bulut stratejilerini belirlemede en etkili unsurun güvenlik olduğunu dile getirdi. Çoğu kurum iş yüklerini farklı ortamlar arasında taşımakta zorlandığından, temel uygulamalarını geleneksel veri merkezlerinde en çok tutanlar (%59) finans şirketleri oldu. Dijital dönüşüm çağı yaşanırken, finans sektörü BT sistemlerini modernleştirme ve hizmetlerini son kullanıcılar için daha kullanışlı hale getirme baskısıyla karşı karşıya. Bu da finans şirketlerinin yaklaşık %18’inin neden hibrit buluta geçtiğini ve %51’inin de önümüzdeki üç ila beş yıl içinde hibrit buluta geçmeyi planladığını açıklıyor.

Bu yılki raporda yer alan diğer bulgular arasında şunlar yer alıyor:

●Uygulamaları ihtiyaca göre taşıma esnekliği çok önemli. Ankete katılan finans şirketlerinin neredeyse dörtte üçü (%71), açık bulutta çalışan bir ya da birden fazla uygulamasını şirket içine geri taşımayı planladığını belirtti. Finansal hizmetler sektöründe uyulması gereken yönetmelikler sürekli yenileniyor. Bu da şirketlerin, verilerini saklayıp yönettikleri yerlere ilişkin yönetmeliklere ayak uydurmasını gerektiriyor. Katılımcıların ayrıca hibrit bulutun en güvenli BT çalışma modeli olduğunu (%27) belirtmesi, sürekli değişen ortamda güvenliğin yanı sıra esnekliğin de çok önemli olduğunu işaret ediyor.

●Finans sektörünün altyapı kararlarında çalışma yöntemlerinin ve dijital dönüşümün geleceği önemli rol oynuyor. Finans şirketlerinin %30’u, bulut yatırımları ile kararlarını en çok etkileyen unsurun “uzak ofis/şube kullanıcılarına destek” olduğunu belirtti. Diğer sektörlere göre çok daha yüksek olan bu oran, çalışma alanlarının giderek daha yaygın hale geldiğini ve müşteri deneyiminde dijital dönüşümün rolünü öne çıkarıyor. Katılımcılar hibrit buluta geçişin önündeki en büyük engelleri, hibrit ortamların yönetimi için gereken araçların henüz gelişme halinde olması (%66), hibrit bulut uzmanlarının azlığı (%30) ve buluta özel uygulama geliştirme becerisinin azlığı (%23) şeklinde sıralıyor.

●Uyumluluk ve yönetmelikler için güvenlik büyük önem taşıyor. Elde edilen veriler, finans şirketlerinin veri merkezlerini en çok kullanan şirketler (%59) olduğunu gösterdi. Açık buluttan duyulan memnuniyetsizlik bu eğilimin nedenleri arasında yer alıyor. Finans şirketlerinin yalnızca %39’u açık bulut hizmetlerinin beklentilerini tamamen karşıladığını belirtti.

“Finans sektörünün dijital dönüşümü; veri merkezi modernizasyonu ve bulut kullanımıyla gerçekleşiyor.” diyen Nutanix Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Smith, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hibrit buluta geçiş için yapılan iddialı fakat gerekli planlar, finans şirketlerinin bu teknolojinin avantajlarından haberdar olduğunu gösteriyor. Finans şirketleri, hibrit bulut altyapısıyla uygulamalarını bulut ortamları arasında taşıyabilir ve BT harcamalarını daha iyi kontrol edebilir. Tüm bunları yaparken de verilerinin güvende olduğundan emin olabilirler.”

2019 araştırmasına katılanlar farklı sektörlerden, farklı büyüklükte ve farklı bölgelerde olan şirketlerden seçildi. Katılımcılar araştırmaya Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerinden dahil oldu.

Global raporda elde edilen bulgular hakkında daha fazla bilgi için lütfen Nutanix 2019 Kurumsal Bulut Endeksi’ni indirin.