Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Valmet’te “Sürdürülebilirlik Eylem Planı” Dönemi Başlıyor

Valmet’te “Sürdürülebilirlik Eylem Planı” Dönemi Başlıyor

PAYLAŞ

Valmet 2016-2018 dönemi için belirlediği sürdürülebilirlik ajandasında uygulamak üzere yeni eylem planları belirledi. Söz konusu eylem planları sürdürülebilirlikle ilgili odak alanların her biri için ayrıntılı eylemler ve hedefler içeriyor. Yeni eylem planları 2016 yılı başında ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilen ajandaya göre hazırlandı.

Valmet sürdürülebilirlik ajandasını ilk kez 2014 yılı başında belirlemiş ve sistematik bir şekilde her bir alan için belirlenen eylemleri uygulayabilmek amacıyla çalışmaya başlamıştı. 360o Sürdürülebilirlik (Sustainability360o) adı verilen çalışma programı, şirketin faaliyetlerinde sürdürülebilirlik elde etmek için kapsamlı yaklaşımlar içeriyor. Ajanda, sürdürülebilir tedarik zinciri; sağlık, güvenlik ve çevre; insanlar ve performans; sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ve kurumsal sosyal sorumluluk olmak üzere beş temel alana odaklanıyor.

Valmet Pazarlama, İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Anu Salonsaari-Posti, Daha önceki eylem planlarımızın sistemli bir şekilde uygulanmasıyla pek çok somut sonuç elde ettik. Örneğin tedarik zincirimizdeki sürdürülebilirlik yönetimi için Valmet çapında yeni iş süreçlerini uygulamaya başladık. Her sene iş güvenliğini geliştirdik ve çalışan katılımında önemli artışlar elde ettik. Ayrıca Valmet Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde dünya sürdürülebilirlik liderleri arasında yer alıyor. Hedeflerimizin çoğuna ulaştığımızdan, ajandamızı gözden geçirip önümüzdeki üç yıl içindeki eylemleri belirleyerek doğal bir ilerleme kaydettik dedi.

Kapsamlı sürdürülebilirlik raporlama süreçleri

Tüm paydaşların şirketin sahip olduğu sürdürülebilirlik performansı ve gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirebilmeleri için Valmet, küresel çapta tutarlı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla raporlama süreçleri oluşturmaya çalışıyor. Valmet, bu alanda uzman olan Küresel Raporlama Girişimi’ne (GRI) uygun olarak her yıl sürdürülebilirlik performansı raporu hazırlıyor. Şirket ayrıca belirlenmiş üçüncü tarafların oluşturduğu sürdürülebilirlik derecelendirmelerine de raporlar sunuyor. 2015 yılında Valmet üst üste ikinci yıl olmak üzere Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldı. Valmet ayrıca CDP’nin İklim Değişikliği programına sunduğu raporda 100 üzerinden 97 puan aldı.

Valmet’in hedefi 2016-2018 yılları arasında, küresel açıdan sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurmak ve güvenlik kültürünün devamlı gelişmesine odaklanmak olacak. Ajandayla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve yol haritasını incelemek için www.valmet.com/sustainabilityagenda adresini ziyaret etmek mümkün.

www.valmet.com