PAYLAŞ

GE’nin Enerji Servisi iş alanı, Türkiye’nin en yoğun nüfusa sahip şehri İstanbul’da yer alan 180 megawatt (MW) gücündeki Esenyurt Enerji Santrali’nin denetim ve onarım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 16 yıllık santralin sahibi olan Doğa Enerji’den yapılan açıklamada ise bölgenin artan elektrik ve bölgesel ısıtma ihtiyaçlarının uzun vadeli olarak karşılanabilmesine yönelik olarak tesisin güvenilirliğinin artırılması ile ilgili yapılacak denetim ve onarım çalışmalarında taleplerinin tümünü karşılayan tek firma olduğu için GE’yi seçtiklerinin altı çizildi.

İstanbul’un dünyanın en yoğun nüfusa sahip olan şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Doğa Enerji Esenyurt Enerji Santrali Bakım Yöneticisi Arif Kayi, “Son yıllarda Esenyurt bölgesinde büyük yerleşim alanları inşa edildi. Bu da bölgenin enerji ihtiyacını sağlayan enerji santralimizin, yedek parça arzının ve destek hizmetlerinin güvenilirliğinin artırılmasını zorunlu kıldı. Bu anlamda üç 6B gaz türbininden biri için yedek parça temini, denetim ve onarım hizmetlerinin sağlanması için ihaleye çıktık. Aldığımız beş teklif içinde, santralin uzun vadeli işlevselliğinin garanti edilmesi ve maliyetli, planlanmamış hizmet kesintileri olasılığının düşürülmesi konusundaki ihtiyaçlarımızın tümünü karşılayabilen tek firma GE oldu. Biz de bu nedenlerle GE’yi seçtik” dedi.

Proje aynı zamanda GE tarafından üretilmemiş parçalara da onarım hizmeti verilen ve yedek parçaların GE tarafından temin edildiği ilk proje olma özelliğini taşıyor. GE, proje teklif süreci aşamasında Doğa Enerji’nin onarım ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımlayabilmesine yardımcı olmak için yeni “AKILLI Onarım” yaklaşımını uygulamaya soktu.

Türkiye’de kuruluşların; eskimeye yüz tutmuş üretim sistemlerini güçlendirme, verimliliğini artırma veya daha üst seviye gaz türbinleriyle yenileme ihtiyacının artış eğiliminde olduğunu belirten GE Enerji Servisi Başkan ve CEO’su Paul McElhinney, “Esenyurt Enerji Santrali Türkiye’nin devlet tarafından yapılan enerji satınalma anlaşması ile kurulan tek 6B gaz türbinli enerji santrali olduğundan Doğa Enerji’ye tesisin kesintisiz olarak işletimde kalması için yardım etmemiz kritik öneme sahipti. GE’nin “AKILLI Onarım” girişimi çerçevesinde daha geniş ölçekte onarım seçeneği sunabiliyoruz. Çözüm üretirken de daha esnek, etkileşimli ve uygun maliyetli bir yaklaşımı benimsiyoruz” dedi.

İstanbul’un 30 km batısında, Esenyurt Belediyesi sınırları içinde yer alan santral, yerel şebeke için elektrik ve bölgesel ısıtma için buhar üretmek üzere ana yakıt olarak doğal gaz, ikincil yakıt olarak ise dizel kullanan çift yakıtlı bir kombine çevrim enerji santrali. Enerji santrali, GE’nin üç adet 40 MW 6B gaz turbo jeneratörüne ve bir GE 74D-SP-FG-CAX buhar türbinine sahip. Gaz türbinleri Thomassen International BV tarafından GE lisansıyla üretildi. Bu ünite NOx emisyonlarını kontrol altında tutmak için GE’nin DLN1 (Dry Low NOx) yanma teknolojisinden ve dizel yakıtı kullanılırken NOx denetimi için su enjeksiyonundan yararlanıyor.

GE, Doğa’nın benzersiz kaplamalar ve süreçlerin uygulanmasını gerektiren taleplerinin karşılanması için Küresel Onarım Teknolojisi Mükemmellik Merkezi’nin (RTCoE) uzmanlık ve deneyiminden faydalandı. Donanımın incelenmesi ve değerlendirilmesi için tesiste çok sayıda GE saha mühendisi çalıştı. Blue Light’in yanı sıra uyarlanmış denetim programları da uygulayan GE, bu sayede parçaların boyutsal bütünlüğünü inceleyebildi. RTCoE, bu incelemelerin yanında, GE’ye ait olmayan parçalarda optimum onarım kapsamının belirlenmesi için malzeme özelliklerini de ortaya koydu.

GE’nin kısa süre önce Alstom Enerji ve Şebeke Çözümleri iş kollarını satın alması ile zenginleşen GE Enerji Servisi, hızlı bir yanıt oranı sağlamak üzere stratejik olarak konumlanmış 50’den fazla onarım atölyesinden oluşan küresel bir ağ işletiyor. Böylelikle bölgesel uyum ve düzenleyici ortam uzmanlığından faydalanılıyor ve müşterinin arıza süresini kısaltmak üzere müşteriye özel onarımlar sunuluyor. Alstom firmasının çeşitli orijinal malzeme üreticisi markalarına ait parçaları onarma uzmanlığı ve mobil tesis içi kaynaklarını entegre eden GE Enerji Servisi, Türkiye ve dünya genelindeki müşterilere daha hızlı bakım desteği sağlayabiliyor.