Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Gedik Eğitim Vakfı’nın Yeni Dönem ‘Kaynak Muayene Personeli’ Eğitimleri Başlıyor

Gedik Eğitim Vakfı’nın Yeni Dönem ‘Kaynak Muayene Personeli’ Eğitimleri Başlıyor

PAYLAŞ

IIW denetimleri altında Gedik Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Kaynak Muayene Personeli Temel (IIW-B) 11. Dönem eğitimleri 18 Ocak’ta başlıyor.

Uluslararası kaynak muayene personelinin görev ve sorumlulukları; Kaynaklı imalatın belirtilen kod, standart, prosedür, teknik şartname veya talimata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek ve raporlamaktır.

Neden Uluslararası Kaynak Muayene Personeli’ne ihtiyaç vardır?

Kaynaklı üretimin öncesinde, esnasında ve sonrasında tüm şartların ilgili standartlara uygun olarak kontrolünün sağlanması ve uluslar arası platformlarda iş yapan tüm firmaların kalite sistemlerinin gereği doğrultusunda, tüm kaynak denetim işlemlerinin bir plan dahilinde yetkinliği bir belge ile kanıtlanmış olan, yeterli bilgi donanımına sahip kalifiye kişilere gereksinim duymasıdır.

Detaylı bilgi için

http://www.gedikegitimvakfi.org.tr/uluslararasi-kaynak-muayene-personeli-temel-egitim