PAYLAŞ

Otomasyon mühendisleri çoğunlukla bir tesis içerisinde farklı protokoller ve ağlar arasındaki boşluğu doldurmak için bir köprü oluşturma ihtiyacı duymaktadır. Bununla birlikte aynı ağ ailesi içerisindeki donanımlar arası iletişimi sağlamayı da istemektedirler. Örneğin; PROFINET ve PROFIBUS’ta, aslında gerekli olmasa da, birbiriyle iletişim kuramayan birçok cihaz ve alt sistem bulunmaktadır. İki kontrol ağı arasındaki bakır ve fiber optik ya da birleşik/ayrık giriş-çıkış verileri gibi farklı fiziksel formatları bağlamak gerekebilir. En son güncellenen Anybus X-gateways ile birlikte HMS Industrial Networks, ayrışık PROFI aygıtlarını bağlamanıza olanak sağlıyor.

Anybus X-gateway

HMS Industrial Networks’te ağ geçitlerinden sorumlu Üretim Müdürü Markus Bladh şunları belirtiyor; “Son pazar araştırmamıza göre PROFINET ve PROFIBUS, küresel piyasada en çok kullanılan networkler arasında yer alıyor. Bu yüzden doğal olarak PROFI-World’e bağlanmak için birçok müşteriden bize ulaşan taleplerin yanı sıra bu networklere bağlanmak isteyenlerden de talep görüyoruz. Anybus ağ geçitlerinin genel olarak her çeşit network arasında bağlantı kurulumunu sağladığı biliniyor, ancak buna rağmen Anybus X-gateways’in PROFI-World’deki farklı fiziksel formatları ve standartları birleştirmek için düşük maliyetli bir çözüm olarak talep görmesi gerçekten ilginç geliyor. Bu da sistem entegratörlerinin ve fabrika sahiplerinin uyumsuz cihazları ve sistemleri bağlamasına olanak tanıyor.”

Anybus ağ geçitlerinin PROFINET ve PROFIBUS’taki bağlanırlık sorunlarını nasıl çözdüğüne dair aşağıda birkaç örnek bulunuyor.

HMS Industrial Networks ağ geçitlerinden sorumlu üretim müdürü Markus Bladh
HMS Industrial Networks ağ geçitlerinden sorumlu üretim müdürü Markus Bladh

1. PROFINET IRT makinesinin, bir kontrol PLC’si ile birleştirilmesi

Birçok fabrika iki PROFINET IRT kontrol ağı arasındaki(örneğin fabrika içinde bulunan iki farklı bölüm arasındaki) giriş-çıkış verilerini birleştirmeye ya da ayrıştırmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda Anybus X-gateway giriş-çıkış verilerinin hızlı bir şekilde aktarımını sağlayan bir PROFINET/POFINET bağlaştırıcı görevi görebilir. PROFINET arayüzü, PROFINET giriş-çıkışı ya da IRT ağı üzerinde bir giriş-çıkış aygıtı olarak çalışmaktadır.

2. PROFIBUS ağlarının birleştirilmesi

İki PROFIBUS kontrol ağı arasındaki giriş-çıkış verilerinin birleştirilmesi ya da ayrıştırılması Anybus X-gateway’in diğer bilinen görevleri arasında yer almaktadır. Bu işlevsellik genel olarak veri işleme/veri işleme bağlantısı olarak adlandırılmaktadır. İki PROFIBUS ağı bu şekilde galvanik ve mantıksal olarak birbirinden izole hale gelir.

3. PROFINET Giriş-Çıkış Ağlarının Birleştirilmesi

Ayrıca iki PROFINET giriş-çıkış kontrol ağı arasındaki giriş-çıkış verilerinin birleştirilmesi veya ayrıştırılması da mümkündür. Bu işleme genel olarak PN/PN birleşirme adı verilmektedir.

4. Fiber optik network’ ün bakır network’ e bağlanması

PROFINET FO özellikle Alman otomotiv endüstrisinde popüler bir konuma sahiptir. Ancak birçok makine ve sistem, fiber optik bağlanırlığa sahip değildir. Anybus X-gateway iki ağ türü arasında birleştirici görevi üstlenerek bu ağların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

5. PROFIBUS’tan PROFINET’e Geçiş

Birçok fabrika; ana fabrika ağı ya da fabrika içindeki alt sistem olarak kurulmuş vaziyette bulunan ve iyi derecede fonksiyon sağlayan PROFIBUS networklere sahiptir. Ancak genelde PROFINET’in işleyişini sağlamak için başka cihazların veya sistemlerin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Anybus X-gateway sayesinde bu dönüşüm kolay bir şekilde yerine getirilebilmektedir. X-gateway iki ağ arasında dönüştürücü görevi görüp dakikalar içinde kurulabilmektedir. Bu özelliğiyle X-gateway endüstriyel ağ sisteminden endüstriyel Ethernet’e geçişte çok hızlı bir işlevsellik sağlamaktadır. Son kullanıcılar bu sayede mevcut donanımlarını yeni yüksek performanslı otomasyon sistemlerine bağlayabilecek ve yeniden kullanabilecekler.

Markus Bladh bununla ilgili şu sözleri söylüyor; “Artık hem endüstriyel ağ sistemlerinde hem de endüstriyel Ethernet ağlarında büyük bir artış gözlemlemekteyiz. Endüstriyel IoT ve Industry 4.0 gibi trendler ağ bağlantısının sağlanması için gittikçe daha fazla makine kullanımını zaruri hale getirmekte ve bu da yeni network dünyalarında daha fazla bağlanırlık sağlamanızı gerektirmektedir. Anybus X-gateway ürün yelpazesi ile birlikte HMS, PROFI-World’de yer alan farklı cihazlar ve networkler arasında bağlanırlık sağlanması için kolay ve düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır.”