Ana sayfa OTOMASYON OKULU WONDERWARE TÜRKİYE OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞE YÖNELİK DCR PAKET ÇÖZÜMLERİ (Connect-Collect-Analys-Report)

WONDERWARE TÜRKİYE OPERASYONEL MÜKEMMELLİĞE YÖNELİK DCR PAKET ÇÖZÜMLERİ (Connect-Collect-Analys-Report)

PAYLAŞ

İşletmeler dijital dönüşüm teknolojilerinin operasyonlarını hızlı, etkin ve verimli hale getireceğini bilmelerine rağmen yapılacak yatırımların geri dönüş süreleri, maliyetleri ve projenin istedikleri gibi gerçekleşmeyeceği çekincelerinden dolayı bu teknolojik yatırımlara mesafeli yaklaşmaktadır. Bu çekinceleri ortadan kaldırmak adına işletmelere sağladığımız standalone DCR çözümlerimiz ile küçük ölçek ve düşük maliyetli çözümler işletme yönetici ve kullanıcılarının çözümün faydasını hızlı bir şekilde görmelerini sağlamaktadır.Bu çözüm esnek yapısı sayesinde işletme ihtiyaçlarına göre genişletilebilmektedir.

Wonderware DCR (DataCollectionReporting) Çözümleri işletme içerisinde kullanılan mevcut otomasyon alt yapısının markası ve modeli farketmeksizin ve herhangi bir opc kurulum ihtiyacı olmadan içerisindeki  kullanılmaya hazır +100 üzerinde  haberleşme driver paketi aracılığyla proses ve operasyon verilerini toplayarak analiz araçlarıyla KPI, dashboard yayınlamanızı sağlayan çözüm paketi olarak geçmektedir.

Sistem haberleşilen tag bilgileri içerisinde geçmişe yönelik olarak üretim, kalite ve bakım departmanlarının istedikleri zaman bu verilere hızlı ve esnek bir şekilde erişebilmelerini sağlayan zaman serisi şeklinde verileri tutan, depolama alanını maksimum verimde kullanmak için optimize ederek verileri arşivleyen endüstriyel Historian veri tabanı içermektedir.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel Historian veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının kolay kullanımını sağlamak için gerçek zamanlıya yakın (near real time) ve geçmiş verileri analiz için sürükle bırak teknolojisi ile çalışan kullanıcı dostu analiz arayüzü sahiptir. Bu analiz arayüzü ile işletmeciler;

 • MS Office (Word/Excell) Raporu alabilir,
 • Web Browser üzerinden arayüze erişebilir,
 • Herhangi IT/OT desteği gerekmeksizin kendi raporunu oluşturma
 • Workbook-Proses Data Raporu oluşturarak ilgili departmanlar ile paylaşma
 • Server-Client mimari ile kolay bakım operasyon yönetimi,
 • Üst/Alt/Yatay sistemler ile entegrasyon için kolay Microsoft sorgu oluşturma arayüzü
 • Kolay istatistik veri oluşturma,(min.,max, ortalama,..)
 • Trend analiz üzerine kullanıcıların görebilmesi için not yazabilme,
 • Tag konusunda aşivleme – sorgulama optimizasyon seçimi (delta, cylic,..)
 • Tag picker ile analiz istenen verileri seçme
 • Check box üzerinden analiz yapılmak istenen fonksiyon seçimi,
 • Detaylı inceleme için ZoomIn-ZoomOut
 • İlgili Tag konusunda tanımlanan alarm durumlarını görme,
 • ..gibi bir çok özelliği içermektedir.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel zaman serisi veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının dashboard olarak kullanımınıda sağlamaktadır. DCR Dashboard sistemi ile ile işletmeciler;

 • Kendi bilgisayar veya tablet sistemlerine kurulum yapmadan browser üzerinden erişim (Access everywhere, anytime)
 • Standart kullanıcı alışkanlıklarına uygun Google Search mantığında çalışan browser (Easy to use)
 • Status Board (durum kıyaslama),Time in StateChart LineChart, ColumnChart,
 • Kolay ve hızlı erişim için Dashboard, KPI ve Raporu kayıt işlemi
 • Runtime esnasında, geliştirme imkanı,
 • Manuel veri girişi için CSV files import/export özelliği
 • Kolay istatistik veri oluşturma,(min.,max, ortalama,..)
 • Kullanıcılarla hazırlanan KPI, Dashboar paylaşma, kaydetme veya yükleme upload imkanı
 • ..gibi bir çok özelliği içermektedir.

Wonderware DCR Paket sistemi ile hızlı ve kolay bir şekilde aşağıda verilen örneklerdeki uygulamaları yapabilirsiniz..

 • Üretim için; toplam çalışma süresi, duruş süresi, ürün adet bilgisi gibi operasyon verilerini hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,
 • Üretim için; Üretim esnasında yapılmak istenen (set değeri) ve gerçekleşen değer arasındaki ilişkileri, istatistik verilerine erişim hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,
 • Bakım için; yüksek güçteki tüm motorlarınızın sıcaklık, titreşim, güç, hız gibi bilgilerini

DCR alarak önceki dönemlerle hızlı ve kolay bir şekilde kıyaslayabilir, aralarındaki ilişkiyi saptayabilir ve deltaları ortaya çıkararak aksiyon alabilirsiniz,

 • Bakım için; analog değerler ile discrete değerleri kıyaslayarak detaylı rapor olabilirsiniz.Örneğin yüksek güçte enerji tüketen ekipmanların çalışma durumları (ON/OFF) ile enerji tüketim değerlerini kıyaslayarak çalışma yokken, katma değer sağlanmadığı durumda enerji tüketimi ortaya çıkarabilirsiniz,
 • Bakım için; son 24 saat içerisinde kaç defa pompa/motor dur-çalış gerçekleşti, pompa çalışmıyorken akış oldu mu, gibi bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,
 • Kalite için; reaktör içerisindeki operasyonlar ile proses parametreleri arasındaki ilişkileri hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,
 • Kalite için; çıkan ürünlerin arasındaki farklılıkları, min, maks, ortalama vb değerleri hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,
 • Yardımcı Tesisler sorumlusu için; Üretim esnasında ekipmanlara göre tükenen yakıt, enerji verileri (su,hava,doğalgaz) hızlı ve kolay bir şekilde tesbit edebilirsiniz,

..gibi benzer bir çok alanda kullanabilirsiniz.

Yazar;

Ümit ŞAYF

Satış ve Pazarlama Md.

BAUTEK| Wonderware Türkiye

www.wonderware-tr.com  / 0 216 392 0101