Ana sayfa Industry News/Endüstri ASTOR ENERJİ A.Ş. 2023 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEMİNDE 3 MİLYAR TL NET KÂR...

ASTOR ENERJİ A.Ş. 2023 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK DÖNEMİNDE 3 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLADI

PAYLAŞ

2023 üçüncü çeyrek bilançosu 2022 yıl sonuna göre yüzde 91 oranında arttırarak 12,2 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yılı Eylül dönemine göre hasılatını yüzde 92 oranında arttırarak 8,9 milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 34’üne ulaşan şirket, 2022 yılının Eylül dönemine göre net dönem kârını yüzde 177 oranında artırarak 3.043 milyon TL’ye ulaştırdı.

ASTOR ENERJİ A.Ş. HAKKINDA

40 yıllık bir geçmişi olan Astor Enerji 1983 yılında İstanbul’da kuruldu. Geçgel ailesi 2005 yılında şirket hisselerini satın aldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Enver GEÇGEL transformatör imalatına başladıkları 2005 yılı öncesinde; elektrik- elektronik malzeme ve transformatör alım satımı yaparak bu alanda ticari faaliyette bulundu ve sektörel tecrübelerini imalat sanayiine taşıdı.

Şirket merkezi 2014 yılında İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve halen Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 140 bin m² arsa üzerinde toplam 105 bin m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binasında üretim faaliyetine devam ediyor.

Şirket üretim tesislerinde kurulu olan 6,6 MW çatı GES ile kendi ürettiği temiz enerjiyle üretimini sürdürüyor.

Şirket’in ürettiği Transformatör ve Anahtarlama Ürünleri; elektrik üretim işletmelerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Özet bir ifadeyle; “Enerjinin üretiminden son kullanıcıya kadar olduğu her yerde Astor Enerji’ nin ürünleri kullanıyor.”

İSO-500 2022 yılı verilerine göre 128. büyük sanayi kuruluşu olan Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri bazında sıralamaya bakıldığında ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Bu yönleriyle Astor Enerji 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin son 40 yılında sağladığı bilgi birikimi ile transformatör imalatı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi, 90’dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizi dünya çapında başarı ile temsil eden güçlü bir marka olarak yer alıyor.

SATIŞLAR VE KÂRLILIK

2023 hasılat hedefi 540 milyon USD olan Astor Enerji, 2023 9 aylık dönemde 407 milyon USD hasılat elde etti. Şirketin Ocak-Ekim döneminde aldığı toplam sipariş tutarı 680 milyon USD seviyesini aşması, 3. ve 4. çeyrek dönmelerde üretimin daha güçlü seyretmesi söz konusu hasılat hedefine ulaşılacağını gösteriyor.

Haziran 2023’te 4.7 milyar TL hasılat elde eden şirket üçüncü çeyrek dönemde gerçekleştirdiği 4.2 milyar ile toplam hasılatını 8.9 milyar TL’ye taşıdı. Eylül 2023 hasılatı Eylül 2022’ye göre yüzde 92 oranında arttı.

Aynı dönemde satılan malın maliyetindeki artış yüzde 64 seviyesinde olup maliyet yönetimindeki olumlu sonuca bağlı olarak brüt kâr önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 165 oranında artarak 3.4 milyar TL oldu.

2022 yılı aynı döneminde yüzde 28 brüt kar marjı ile çalışan Astor Enerji, 2023 ilk 9 ayında yüzde 38.44 brüt kâr marjı ile çalıştı. 2022 yılında yüzde 25 olan FAVÖK marjı 2023 9. Ayında yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti. Net kâr marjı ise önceki yıla göre 10 puanlık artış ile yüzde 34,3 oldu.

Entegre bir üretim tesisinde kendi enerjisini üreterek, Ar-Ge odaklı sürdürülebilirlik yatırımları ve maliyet yönetimine özen gösteren iş modeli ile Astor Enerji açıklanan kar marjlarını sürdürebilecek bir kapasite ve yönetim anlayışına sahip. Başlıca finansal sonuçlarımız aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir.

Satışlar ve Kârlılık Marjları

Milyon TL 

  2019 2020 2021 2022 Eyl.22 Eyl.23
Net Satışlar 1.111 1.449 3.154 7.392 4.626 8.883
Yurt İçi Satışlar 888 1.170 2.595 5.780 3.760 5.823
İhracat Satışları 222 278 559 1.613 866 3.060
             
Brüt Kar 249 425 884 2.486 1.290 3.414
Brüt Kar marjı 22% 29% 28% 34% 28% 38%
FAVÖK 243 404 843 2.164 1.157 2.931
FAVÖK marjı 22% 28% 27% 29% 25% 33%
Net Kar 127 226 518 1.827 1.100 3.043
Net Kar marjı 11% 16% 16% 25% 24% 34%

  

Mali ve Likidite Oranları 2021 2022 Haz.23 Eyl. 23
Kaldıraç Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Varlıklar) 0,66 0,48 0,38 0,38
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,57 0,46 0,37 0,36
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,08 0,03 0,02 0,01
Özkaynaklar/Toplam Varlıklar 0,34 0,52 0,62 0,62
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,37 1,72 2,21 2,24
Asit-Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 1,07 1,31 1,83 1,95
Nakit Oran (Nakit ve Nakit Benzerleri / Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,16 0,18 0,64 0,67

GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT GELİRLERİ

Eylül 2022’ye göre yıllık bazda yurt dışı satışlar yüzde 253’lük artışla 3 Milyar TL’ye ulaştı. ABD doları bazında 2022 yılında 97.4 milyon USD olan ihracat Eylül 2023 itibariyle yüzde 43’lük artış ile 138 milyon USD’ ye ulaştı. 2023 yılı ihracatının 200 milyon USD’ nin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Eylül 2023 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi.

Bölge bazında en yüksek ihracat yüzde 46 ile Avrupa Birliği Ülkelerine, yüzde 21 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştiriliyor.

GÜÇLÜ ÖZKAYNAKLAR VE YABANCI PARA POZİSYONU

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olan Astor Enerji, Eylül 2023 itibariyle 12.2 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu yüzde 62 oranında öz kaynaklar ile karşılıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 Milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 998 Milyon TL.

Eylül 2022 itibariyle yüzde 43 olan öz sermaye karlılığı, Eylül 2023 itibariyle yüzde 41 olan sektör ortalamasının oldukça üzerinde, yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti.

Net ihracatçı konumunda olan Astor Enerji’nin net yabancı para pozisyonu da tabloda görüldüğü üzere Eylül 2023 itibariyle 2.3 milyar TL.

Milyon TL

2020 2021 2022 30.Haz.23 30.Eyl.23
Toplam varlıklar 234 1.104 1.619 2.400 3.069
Toplam yükümlülükler 446 1.184 919 564 734
Net yabancı para pozisyonu -212 -80 701 1.836 2.335

İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, Eylül 2023 itibariyle ise 1.822 kişiye ulaştırdı. Şirket reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda adete bir teknik okul gibi hizmet veren bir niteliğe sahip.

AR-GE VE YATIRIMLAR 

Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini kesintisiz geliştirme temelli iş programına sahip olan Astor Enerji, yarattığı her bir katma değeri, yeniden yatırıma dönüştürme anlayışı ile sağlıklı büyümesini sürdürüyor. 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile Ar-Ge merkezli çalışmalarımız ve bu kapsamda TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliklerimiz devam edecek.

Ar-Ge ve kalite politikalarına sahip olan şirket, sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip. Ayrıca özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretmekte ve yurt içi dışındaki kurulumları kendi teknik kadroları yapıyor.

Şirket mevcut üretim hatlarında kesintisiz olarak sürdürülebilirlik yatırımları yapıyor. Ayrıca dağıtım trafoları bölümünde kapasite arttırıcı yatırım kararı almış ve süreci başlattı. Bununla 15.000 MVA olan dağıtım trafoları kapasitesi 24.000 MVA’ ya çıkacak.

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve ASTOR ŞARJ Markası ile Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyor.

Ankara ili Balâ ilçesinde 13.950 kWe/17.732kWp gücünde arazi üzeri, proje tutarı yaklaşık 10.600.000 USD olan GES yatırımı devam etmekte olup 2023 yılında tamamlanması planlandı.

Eylül 2023 itibariyle 24 ilde toplam 187 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açıldı. 2023 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 300 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor. Şarj istasyonları için 2022 yılında 750.000 ABD Doları yatırım yapılmış olup, 2023 yılındaki yatırım tutarının 10 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülüyor.

Şirketin 2023 yılı 9 aylık dönemde toplam yatırım harcaması 469.3 milyon TL oldu.

Astor Enerji elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşıma hedefinde.

www.astoras.com.tr