Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Bulut Servislerinin Güvenilirliği, Veri Merkezlerinin Fiziksel Altyapısına Bağlı

Bulut Servislerinin Güvenilirliği, Veri Merkezlerinin Fiziksel Altyapısına Bağlı

PAYLAŞ

Zenium tarafından gerçekleştirilen “Büyüme, Risk ve Bulut Yönetimi Araştırması”, bulut servislerinin güvenilirliğinin, veri merkezlerinin fiziksel altyapısına bağlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, buluta geçişin her geçen gün daha hızlı arttığı iş dünyasında şirketler, verilerini emanet ettikleri servis sağlayıcılarla ilgili yeterli araştırma yapmıyor.

Zenium Technology Partners tarafından İngiltere, Almanya ve Türkiye pazarlarında gerçekleştirilen bağımsız araştırma, şirketlerin veri merkezi servisi satın almadan önce, özellikle bulut servislerinde dış kaynak kullanımına dair gerçekleştirdiği değerlendirmelerde eksiklikler olduğunu ortaya koydu. “Büyüme, Risk ve Bulut Yönetimi” adlı araştırmaya göre 3 pazarda faaliyet gösteren şirketlerin yarıya yakını (%44) veri merkezi operatörlerinin geçmişini inceliyor. Ancak operatörün kredi geçmişini ve geçmiş müşterilerin deneyimlerini merak edip araştırdıklarını belirten şirketlerin oranı yüzde 36’da kalıyor. Türkiye özelinde kredi geçmişini araştıran şirketlerin oranı ise sadece yüzde 29. Veri merkezinin bir üçüncü parti tarafından yönetilip yönetilmediğini soran şirketlerin 3 ülkede ortalaması, yüzde 33 olarak dikkat çekiyor. Yani her 3 şirketten sadece 1’i bu soruyu soruyor. Veri merkezinin fiziksel özellikleri konusunda Türk şirketlerin daha hassas olduğu görülüyor. Türkiye’de şirketlerin yarıdan fazlası (yüzde 53), veri merkezinin fiziksel özelliklerini merak ederken, Almanya ve İngiltere’de bu oran sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 43’ü, bulut servis sağlayıcısı seçerken altyapılarını barındıracak veri merkezi tesislerini bizzat ziyaret ettiğini söylüyor. İngiltere’deki şirketlerde bu rakam yüzde 39 iken, Alman şirketlerinde yüzde 34 olarak dikkat çekiyor. Türk şirketlerinin yarıdan fazlası (%55) üçüncü parti ile çalışmaya başlamadan önce verilerini yönetecek olan ekiple tanışırken; Almanya’da bu oran yüzde 40 ve İngiltere’de ise yüzde 43 seviyesinde kalıyor.

Aslihan_Gurescier_Zenium_Country_ManagerVeri Merkezlerinin Seçiminde Daha Titiz Değerlendirme Şart

Zenium’un araştırması, bulut ortamında yönetilen kurumsal verilerin hızla arttığı günümüz iş dünyasında şirketlerin veri merkezlerine karar verirken daha titiz ve kapsamlı değerlendirme yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Üç ülkede araştırmaya katılan ve verilerini hâlihazırda bulut üzerinde depolayan şirketlerin yüzde 83’ü, bu servisleri kullanmaya devam edeceklerini belirtiyor. Yaklaşık her 4 BT profesyonelinden 3’ü de (%71), hızla büyüyen verilerini yönetmek için bulut hizmetlerine geçmeyi planladığını söylüyor. Türkiye’de veri depolama ve yönetimi konusunda bulut hizmetlerine geçmeyi planlayan BT profesyonellerinin oranı yüzde 78 iken; Almanya yüzde 69 ile ikinci, İngiltere de yüzde 65 ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum, her 3 ülkede de müşterilerine sundukları sistemleri en verimli şekilde çalıştırma ve yönetme konusunda veri merkezlerinin üzerindeki baskının artacağını gösteriyor. Oysa servis sağlayıcısının saygınlığı ve bulut hizmetlerine geçiş konusunda işi tamamen şansa bırakmasalar da, şirketlerin değerlendirme kriterlerinde belirgin eksikliklerin var olmaya devam ettiği görülüyor. Üç ülkede şirketlerin neredeyse tamamı (%98) yukarıda sözü geçen kontrol mekanizmalarından sadece birini gerçekleştirirken, kriterlerin tamamını göz önüne alıp gerçekleştirdiklerini belirten şirketlerin oranı sadece yüzde 5.

Finans Şirketleri Bulutta Veri Yönetimi Konusunda Daha Titiz

Zenium Büyüme, Risk ve Bulut Yönetimi Araştırması’na göre özel (private) bulut çözümlerini tercih eden şirketler, bulut servis sağlayıcılarını değerlendirirken genel (public) ve melez (hybrid) çözümler kullanan şirketlere göre daha titiz davranıyor. Değerlendirme süreci sektör bazında incelendiğinde de, finansal hizmet sunan şirketlerin kamu kurumlarına veya kâr amacı gütmeyen organizasyonlara oranla daha kapsamlı kontroller gerçekleştirdiği görülüyor.

Zenium Technology Partners Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşcier, “Araştırma sonuçları, şirketlerin en değerli varlıkları olan ‘bilgi’ ile kumar oynadıklarını gösteriyor. Bulut servislerine adaptasyon seviyeleri her geçen yıl daha da artıyor. Ancak bulut servis sağlayıcısı ne kadar prestijli olursa olsun, veri merkezi bu konuda gerekli koşulları sağlayamıyorsa bütün süreç çökme riski altındadır. Bu noktada müşterisini bulut hizmetlerinin güvenli ve risksiz olduğuna ikna edebilen veri merkezleri, başarılı birer çözüm ortağı olmaya devam edecek” diye konuştu. Şirketlerin BT yöneticilerinin bu hizmetleri sunan üçüncü partilerle çalışmaya başlamadan önce, tedarik zincirinin güvenilirliği ile ilgili ön araştırmayı daha titiz yapması gerektiğini vurgulayan Güreşcier, bunu da öncelikle bulutun gücünü belirleyen en önemli etmenlerden biri olan veri merkezinin fiziksel altyapısını daha dikkatli bir şekilde değerlendirerek yapabileceklerini kaydetti.