PAYLAŞ

Mikrodev tarafından 2015 yılında geliştirilen DEV-NET protokolü, özellikle bina otomasyonu gibi dağıtık mimariye sahip projelerin farklı noktalarında PLC ‘ler arası iletişimi için geliştirilmiştir.

DEV-NET: PLC üniteleri arasında anlık işlem değerlerinin paylaşılmasını sağlayan bir haberleşme protokolüdür. Bu protokol sayesinde Network üzerindeki bir noktayı Mikrodev PLC ile diğer Mikrodev PLC cihazları FBD bloklarındaki değerleri kendi aralarında okuyup yazabilirler.

UDP tabanlı ve döngüsel paket tekrarlamalı bir protokoldür. Bu yönüyle CAN-BUS mesajlaşma yapısına benzemektedir. Network’taki mesajlar, tüm noktalara BROADCAST edilir. Mesaj içeriği ve cihazın düğüm adresine göre noktalar arası hiyerarşi otomatik kurulur ve güncellenir.

2Çift taraflı haberleşme, olay veya zaman tabanlı veri gönderimi gibi özellikleriyle de DNP3, IEC101 gibi protokollerin faydalı özelliklerine sahiptir.

DEV-NET adres alanı 16 Bit uzunluğundadır ve 65535’e kadar PLC ’nin senkron çalışmasını sağlayabilir.

Kullanımının çok pratik olması, CPU yükünün hafif olması, buna karşın milisaniye çözünürlüklü, veri transfer hızı ve tekrarlı gönderimi ile güvenli alt yapısına ve üstün özelliklere sahiptir.

DEV-NET aktif olan bir cihaz, MODBUS TCP vb. diğer protokolleri de aynı zamanda desteklemekte olup, diğer protokolleri etkilememektedir.

DEV-NET Başlıca Özellikleri:

  • UDP tabanlıdır.
  • Çok noktalı ( multi-drop) bir protokol olup, 65535’e kadar PLC ile tek bir DEV-NET ağına eklenebilir.
  • Tüm noktalar eşit seviyede olup, Yönetici/Köle (Master/Slave) yapısı yoktur.
  • PLC’de kullanılan Ethernet portu aynı anda diğer protokolleri de destekler.
  • Noktalar kendi düğüm adresleri ve aldıkları mesajlara göre otomatik senkronize olurlar
  • Bekleme süresi ve zaman aşımı mekanizmaları sayesinde ağdaki değişimlere adapte olabilir. Bu üstün bir gürbüzlük sağlar.
  • Mikrodev PLC’ler ile mükemmel uyum sağlanır.

Kullanımı

Resim1Main blok ile ayarlamalar yapılır.

Self DEV-NET ID: PLC’nin diğer PLC’lerce gözükecek DEV-NET adresidir. DEV-NET ağında tekil olmalıdır.

Timeout: Cihazlar bir döngü alında sırayla mesaj gönderirler ancak, bir önceki beklenen noktadan mesaj gelmez ise yine burada tanımlanan timeout süresinin sonunda bu PLC üzerindeki verileri gönderir.

Cycle Delay: Kendinden bir önceki PLC’den mesaj alındıktan sonra hattı gereksiz ise yüklememek için bir bekleme süresi kurulur. Bu ayar ile bu bekleme süresi ayarlanmaktadır.

Waited DEV-NET ID: Bu PLC’nin kendinden önce mesaj beklediği cihazdır. (Optional)

BROADCAST IP Address: DEV-NET bir yerel ağ üzerinde çalışır, mesajları gönderileceği yerel ağın BROADCAST IP’si girilir. 

PLC’deki Blok Değerlerinin Görülür Yapılması

Resim2PLC projesindeki herhangi bir blok “Sync with DevNET” seçilerek diğer cihazlar tarafından görülerek yapılırlar.

Diğer PLC den bir veriyi almak için

Resim3Diğer PLC ’nin DEVNET ID’si ve diğer PLC ’deki blok numarası yazılarak, ilgili değer alınır.