Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Başlıyor

Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi Başlıyor

PAYLAŞ

Hefe Enerji, Kıvanç Group ve Etien sponsorluğunda gerçekleştirilecek kongrede, elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanın farklı öncelikleri yerli ve yabancı uzmanların katılımında değerlendirilecek. Özellikle Türkiye’de dağıtım seviyesinde henüz uygulanmayan enerji altında çalışma konusunda dünya uygulamaları incelenecek ve Türkiye’de uygulanabilirliği, yerli ve yabancı uzmanlar ile yetkili kurum ve kuruluşlarının katılımında görüşülecek. Alınacak kararların sonuç bildirgesi ile kamuoyuyla paylaşılacağı kongrenin, elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanında referans niteliğinde olması bekleniyor.

Yabancı katılımcılar arasında elektrik dağıtım sektörünün iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası bilinirliğe sahip uzmanlar yer alıyor. Davetli konuşmacı olan Dr. Harald Wachsmuth, 30 yakın ülkede 33 milyon müşteriye hizmet sunan ve dünyanın en büyük özel sektör elektrik şirketlerinden birisi olan E.ON’a bağlı Uniper Technologies şirketinin Güvenlik, Sağlık ve Çevre Bölümü’nün Direktörü olarak görev yapıyor. Dr. Wachsmuth ‘Yüklenici firmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi’ ile ilgili bir sunum yapacak. Ülkemizde elektrik dağıtım sektörü iş kazalarının %80’e yakın bir bölümü yüklenici firma çalışanlarında yaşanıyor. Dünyada oran bu kadar yüksek olmamakla birlikte, bu durum sektörün kanayan bir yarası durumunda. Dr. Wachsmuth, yüklenici firmaların seçimi ve iş güvenliği ile ilgili oryantasyon ve eğitim sürecinden bahsedecek. Bu açıdan taşeron firmalarda iş güvenliğinin sağlanması, çalışanlara bu alanda gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve iş kazalarının önlenmesi noktasında önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor.

Ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlarını bir araya getiren ISSA adına Enerji, Tekstil, Elektronik ve Medya Ürünleri İş Kazası Meslek Hastalığı Kurumu (BG ETEM) Test ve Sertifikasyon Birimi’nin Direktörü Martin Mehlem ile ISSA’nın Latin Amerika İş Güvenliği ve Hijyen Birliği’ndeki Temsilcisi Dr. Jens Jühling birer konuşma gerçekleştirecek. AB’de elektrik dağıtım sektöründe ark kazalarına ilişkin istatistiki bilgiler paylaşılacak. Almanya, Fransa ve İngiltere’den örnekler verilecek. Ark hesaplama ve kişisel koruyucu donanımlar konusunda eğitimleri, danışmanlığı ve ürünleriyle adından söz ettiren Alman firma BSD GmbH’den Lutz Gruschka, kişisel koruyucu donanımlarında uluslararası standartlar, ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, bu kıyafetlerin materyalleri ve yenilikler gibi bilgileri paylaşacak.

Elektrik dağıtım sektöründeki iş güvenliği alanına yönelik çalışmaları ile bilinen Fransız CATU şirketinden Elektrik Güvenliği Uzmanı Christian Atlani, dünyada ve Avrupa’da elektrik dağıtım sektöründe gerilim altında çalışmanın tarihini anlatacak. Fransa, Almanya ve İngiltere’den örnekleri de paylaşacak olan Atlani, uluslararası standartların gerilim altında çalışmaya yönelik nasıl bir çerçeve çizdiğini aktaracak. Aynı panelde BSD GmbH’den Lutz Gruschka, mesleki yeterlilik konusuna vurgu yapacak. Bu kapsamda, alçak gerilim, yüksek gerilim, yeraltı hatları, havai hatlar gibi alanlarda, mesleki eğitim süreci hakkında bilgi verecek. Kongrede gerilim altında çalışma konusu küresel boyutta ele alınacak. Bu kapsamda, Almanya, Fransa ve İngiltere’den katılımcılar kendi ülkelerindeki uygulamaları anlatacak. Ayrıca, bu ülkelerdeki kişisel koruyucu donanımlar ve gerilim altında çalışmaya ilişkin fotoğraflar ve videolar da katılımcılarla paylaşılacak.

Etkinliğin bir diğer önemli konusu ve konukları da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları olacak. Bakanlık uzmanları elektrik dağıtım sektöründe ülkemiz mevzuatı açısından iş güvenliği gerekliliğine değinecek ve sektöre yönelik denetim faaliyetleri ile işveren sorumluluklarını vurgulayacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdür düzeyinde temsil edileceği Kongre’ye şirketlerin iş güvenliği uzmanları ağırlıklı olmak üzere 250’nin üzerinde katılımcı kayıt yaptırdı.

Kongrede ayrıca, elektrik ve telekomünikasyon altyapı alanlarında hizmet sağlayan Altec Worldwide LLC Avrupa ve Sahra-altı Afrika Bölge Yöneticisi Gary K. Simmons, firmalara iş sağlığı ve güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunan DV Conseils Kurucusu Dominique Vacher ve Tekstil Sanayi Araştırma Kuruluşu (AITEX) Uluslararası İşletme Yöneticisi Oscar Cerrada Lopez dikkat çekici sunumlar gerçekleştirecek.

Ayrıca, enerji çözümleri sunan KÖHL s.à r.l. yetkilisi Olaf Stark, BSD GmbH Ar-Ge Müdürü Dr. Thomas Jordan, danışmanlık şirketi Partners&Pierce’den üst düzey yetkili Anthony D. Pierce, iş güvenliğine yönelik ürün üretimi gerçekleştiren Kıvanç Group’tan yetkili Ali Şancı ve enerji şebekeleri için önde gelen tedarikçi şirketi ABB’den Orta Gerilim Servis Çözümleri konusunda çalışmalar yürüten Burak Doğan da birer konuşma yapacak.