Ana sayfa new products/Yeni Ürünler Enerjide Kalite Sorunu ve Yüksek Reaktif Güç Cezalarına Son

Enerjide Kalite Sorunu ve Yüksek Reaktif Güç Cezalarına Son

PAYLAŞ

İşletmelerdeki üretim ve işleyiş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sanayinin can damarlarından biri olan elektrik enerjisinin kalitesi ve verimli kullanılması büyük önem taşıyor. Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra Elektronik, reaktif güç kompanzasyonu sağlayan harmonik filtre reaktörleri ile işletmelere yüksek katma değer sunuyor. Kirli şebekelerde sağlıklı çalışmaya olanak sağlayan Elektra harmonik filtre reaktörleri; kondansatörlerin devreye alınması anında aşırı akım çekilmesi, harmonik rezonans durumu nedeniyle akımların aşırı artması ve kondansatörlerin aşırı yüklenmesi, kondansatörlerin kısa sürede bozulması, kablolarda ısınmalar ve koruma elemanlarının zamansız olarak açılması gibi birçok sorunu ortadan kaldırıyor. Elektronik kart, cihaz ve bilgisayarlarda yaşanan nedeni anlaşılamayan sorun ve arızaların yanı sıra iletişim sistemlerinde yaşanan aksaklıkları da engelleyen bu ürün, elektriksel kirlilik anlamına gelen harmoniklerin şebeke gerilimini bozması nedeniyle hassas cihazlarda yaşanan sorunları da önlüyor.

Yüksek meblağlardaki reaktif güç cezası rafa kalkıyor

Sanayiciler için kritik önem taşıyan elektrik enerjisini verimli kullanmak amacıyla enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü uygun seviyede tutmak gerekiyor. “Reaktif güç kompanzasyonu” adı verilen bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyerek T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na göre 50 kva’nın üzerinde kalan alçak gerilim kullanıcıları, işletmelerindeki reaktif gücü uygun seviyede tutamamaları ve ceza sınırını aşmaları halinde elektrik faturasına ek olarak “reaktif güç cezası” ile karşı karşıya kalıyor. Türk elektronik sanayisinin öncü kuruluşu Elektra Elektronik, işletmelerin iş kollarına uygun olarak elektrik enerjisini güvenli, kaliteli ve ek maliyetlere sebebiyet vermeden kullanmalarını sağlamak amacıyla ürettiği endüktif reaktif ve kapasitif reaktif güç sistemleriyle sanayicileri bu yükten kurtarıyor. Endüktif reaktif güç sistemlerinde gücü sıfırlamak için kullanılan kondansatörler, yapısı gereği harmonikleri üzerine çekme özelliğine sahip. Bu nedenle kompanzasyon panosunda kondansatörler önüne harmonik filtre reaktörü konumlandırılıyor. Kondansatörlere seri bir şekilde yerleştirilen bu harmonik filtre reaktörleri sayesinde yüksek frekans değerleri için yüksek empedans elde ediliyor ve bu değer sayesinde şebeke tarafındaki bozulmaların kondansatörler üzerindeki zararlı etkisi azaltılıyor. Kapasitif reaktifte ise güç oranını sıfırlamak için şönt reaktörler kullanılıyor. Endüktif reaktif enerji üretmesi için tasarlanan bir endüktans bobini olan şönt reaktör, güneş enerjisi santrallerini şebekeye bağlamak için kullanılan orta gerilim XLPE kablolarının tasarımı nedeniyle kapasitif enerji oluşturmasını engelleyerek sistemi dengelemeye yardımcı oluyor. Bu sayede sistemin EPDK tarafından belirlenen güç oranını aşmaması sağlanıyor. Böylelikle işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçen Elektra Elektronik, milli kaynakların israfını da önlüyor.

Sağlıklı işleyen bir sistem için doğru harmonik filtre reaktörü seçmek çok önemli

Kompanzasyon sistemlerinde büyük önem taşıyan harmonik filtre reaktörleri ve güç kondansatörleri, sistemin sağlıklı çalışmasına ve sistemdeki kirliliğin önemli oranda temizlenmesine olanak sağlıyor. Kondansatör ve reaktör seçimi sırasında rezonans frekansının sistemdeki harmoniklere uygun olarak seçilmiş olması, kondansatör geriliminin şebeke geriliminden uygun bir oranda yüksek bir değerde seçilmesi, elde edilen net gücün doğru hesaplanması ve pano tasarımında reaktörlerin oluşturacağı ek ısının hesaba katılması gibi birçok noktaya dikkat edilmesi gerekiyor. Elektra Elektronik, yüksek kaliteye sahip ileri teknoloji ürünlerine ek olarak deneyimli mühendis kadrosu ile işletmelerin ihtiyaçlarına uygun en doğru çözümlerin belirlenmesi konusunda sanayicilere mentorluk yapıyor.