PAYLAŞ

Sanayi ve binalarda enerji verimliliği, enerji yönetimi, sistem danışmanlığı ve uygulamaları ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımları alanlarında faaliyet gösteren Enervis, EWE AG’nin geliştirmiş olduğu enerji yönetimi metodolojisini Almanya Çevre Bakanlığı’nın hibe desteği ile Türkiye’ye getiriyor. Mayıs 2017’de tamamlanması planlanan Türkiye’de Enerji Verimliliği programına Bursa ve Gebze’den 20 sanayi kuruluşunun katılımı planlanıyor.

Enerji Bakanlığı tarafından hem sanayi hem bina alanlarında yetkili “Enerji Verimliliği Danışmanlık” şirketlerinden Enervis, EWE Vertrieb işbirliği ile Türkiye’de enerji verimliliği farkındalığının artırılması amacıyla planlanan proje için Alman Çevre Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy Efficiency in Turkey – EnEffTurN) olarak adlandırılan projeye Bursa ve Gebze’de faaliyet gösteren toplam 20 sanayi kuruluşunun dâhil edilmesi planlanıyor. Türkiye’nin sanayide sahip olduğu yüksek enerji verimliliği potansiyelinin daha etkin değerlendirilebilmesi için hayata geçirilecek proje kapsamında katılımcılar ücretsiz olarak düzenlenecek olan teknik workshoplar, enerji verimliliği ön etütleri, sektörün ileri gelen paydaşlarının bir araya geleceği toplantılar ve firmaların üst yönetimlerinin katılacağı CEO buluşmaları etkinlikleri içinde yer alabilecek.

Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu proje ile ilgili yaptığı açıklamada ‘’Enerji verimliliği etütlerinin daha sistematik ve etkin bir şekilde yürütülmesi için Almanya’da yaygın olarak kullanılan DIN 16247 normuna uygun bir şekilde gerçekleştirilecek olan Türkiye’de Enerji Verimliliği (Energy Efficiency in Turkey – EnEffTurN) projesinin, işletmelerin enerji yönetimi bakış açılarına yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz’’ dedi.

Firmalara ücretsiz olarak sunulacak ve bir yıl sürecek proje Mayıs 2017’de kapanış etkinliği ile tamamlanacak. Proje ile güncel enerji verimliliği mevzuatı hakkında bilgilendirme, işletmelerin enerji tüketim profillerinin ortaya çıkarılması, iyi uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, işletmelerdeki enerji verimliliği iyileştirme projelerinin tespiti, işletme enerji yöneticilerinin enerji ön etüdü konusunda yetkinliğinin artırılması planlanıyor. Ayrıca işletmelerin üst yönetimlerinin enerji verimliliği farkındalığının artırılması, DIN 16247 normu ışığında Almanya’da enerji verimliliği ve yönetimi felsefesinin aktarılması, EWE AG’nin Almanya’da sahip olduğu know-how ve tecrübenin paylaşımı, Enervis’in Türkiye’de enerji verimliliği alanında edindiği tecrübe ve bilgi birikiminin paylaşımı gibi kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.

Not: Proje’ye katılım göstermek isteyen firmalar başvuru yapmak ve daha fazla bilgi almak için info@enervis.com.tr adresine mail gönderebilirler.