PAYLAŞ

Birleştirilmiş, açık-standart ağ oluşturma platformları ve Internet Protokollü (IP) cihazlar, uzaktaki işletmelerin ve hizmetlerin seviyesini dijital olarak genişletiyor. Uzak kavramını yeniden tanımlayan Internet Protokolü teknolojisinin bağlantı kabiliyetleri, imalatçılara mesafe ve lojistik ile ilgili zorlukların üstesinden gelmelerinde yardımcı oluyor.

Doğru ve yerinde güvenlik yöntemleri, policy’ler ve mimari sistemler ile açık-standart ağlar otomasyon kullanıcılarına, gerekli olduğunda, bilir kişi görüşü dışında eşi görülmemiş ağ hakimiyeti olanağı sağlıyor.

Bugün, IP temelli ağlar imalatçılara tesis dışındaki uzmanların canlı video gibi çoklu medya akışlarını kullanarak tesis içindeki sorunları çözmeleri için olanaklar veriyor. Örneğin, IP özellikli cihazlar petrol ve gaz üreticilerine en soğuk ve en derin okyanuslardaki kuyu başlarını uzaktan izleme ve kontrol etme imkânı veriyor . Kartlı geçiş sistemleri ve video gözetim gibi IP merkezli güvenlik hizmetleri örneğin belediyenin su firmalarına pompa istasyonları ve su havzaları gibi kritik uydu varlıkları korumalarında yardımcı oluyor.

Bunlar, IP’nin hazır ve nazır bağlantı kabiliyetlerinin endüstriyel otomasyon satıcılarına uzaklık ve lojistik gibi zorlukların üstesinden gelmelerinde yardımcı olmakta olduğu yollardan sadece birkaçı. Birleştirilmiş, açık-standart ağ oluşturma platformları ve Internet Protokollü cihazlar — ticari dünyada kiralanabilir — uzak varlıklar ve hizmetler tayfında dijital olarak genişliyor.

Bu uzaktan çözümler tesislere arıza ve duruş sürelerini azaltma, ürün kalitesini arttırma, insan sermayesini optimize etme ve işletmede daha fazla gelişme sağlamak için büyük miktardaki verileri yönetme konularında yardımcı olur.

SME’ler (Subject Matter Experts – Konu Uzmanları) iş başında
Endüstriyel otomasyon kullanıcıları ayrıca kurum için uzmanlık konusunda gittikçe artan bir kıtlık ve yetersizlikle karşı karşıyadırlar. İş gücü yaşlandıkça, daha yetkin ve deneyimli çalışanlar tesislerden ayrılıyor ve bilgilerini de beraberlerinde götürüyorlar. Bununla beraber, karmaşık üretim süreçlerini anlayan veya gittikçe artan gelişmişlik seviyelerindeki makinelerin sorunlarını çözebilecek daha az sayıda çalışan var.

Bu bilgi eksikliği SME’ler, yani konu uzmanlarının günümüzün en değerli uzaktaki varlıkları olmalarına yardım etmiştir. Gelişmiş, IP’li veri hizmetlerini kullanarak—(anlık mesajlaşma, ses ve video ve Web dosyası paylaşımı) —saha dışı kontrol ve üretim uzmanları, problemleri analiz ve teşhis etmek ve bunları gidermek için işletme operatörleriyle işbirliği yapabilir.

SME (Konunun uzmanı) dünyanın bir diğer ucunda veya aynı eyaletteki bir kardeş tesiste olabilir. Lokasyona bakılmaksızın, doğru SME hızla ve emniyetli bir biçimde doğru çözümün sağlanmasında yardımcı olabilir— (tabi ki eğer doğru IP teknolojisi ve ağ ayarları doğruysa). Mesela, EtherNet/IP™ gibi sağlamlaştırılmış teknolojiler ve zorlu koşullara dayanıklı saha içi kameralar kullanarak, OEM mühendisleri müşterinin tesisinde makinelerin çalışmasını canlı olarak izleyebilirler.

İnternetten uzaktan erişim söz konusu olunca güvenlik genelde üreticiler için bir endişe konusudur. Erişim, elbette sistemlere erişim izni olan kişilerle sınırlandırılmalıdır ve bu kişilerin aktiviteleri kurumsal ve tesis politikaları ve prosedürleriyle uyumlandırılmalıdır. Ayrıca otomasyon tedarikçileri, gizlilik, verilerin korunması ve ulaşılabilirliğini sağlayabilmek için farklılaştırılmış alanlar ve savunma katmanlarını destekleyen derinlemesine kurallar ve standartlarla yanıt vermiştir. Üretim bölgesindeki önemli güvenlik bileşenleri arasında, belirli cihazlar ve portların trafiğini ayrıştıran çoklu VLANlar da vardır.

Uygulamada doğru güvenlik prosedürleri, politikaları ve sistem mimarisiyle beraber, açık-standart ağları otomasyon kullanıcılarına gerekli olduğunda dışarıdaki uzmanlık olanaklarından yararlanma yetkinliği ve kapasitesini sunarlar.

Bir üretim şirketindeki ortaya çıkan neticenin etkileri ciddi seviyelere çıkabilir, bunlar genel ekipman etkinliğinden (OEE) azalan onarım süresine (MTTR) dek değişiklik gösterir. Muhasebesel açıdan ise, outsourcing (dışarıdan tedarik) sadece bir giderdir ve kalıcı bir şirket içi uzmanın işe alınması ise çalışan kişi sayısını arttırma noktasında bir sermaye maliyetine neden olur.

Sanal Dikkatlilik

Otomasyondaki tam haberleşen, IP-bazlı ağların ve hizmetlerin değeri beklenenin epey ötesine geçer.

Uzaktan izleme ve hata teşhis (RM&D) çözümleri, mesela, birden fazla tesisi olan şirketlere sürekli kalite kontrol için operasyonların sanal olarak izlenmesi ve proseslerin ve operasyonların optimizasyonunu sağlaması imkânını verir.

Bir örnek: Kaliforniya merkezli bir aile işletmesi olan bir ekmek şirketi Georgia’da kardeş şirketini kurdu, bu da şirketin Doğu Sahilindeki pazarlara daha yakından ulaşmasına imkân verdi. Asıl ürünün kalitesinde tutarlılık sağlamak için— (her somunun doğru ebat ve tek tipte olması da dahil) — şirketin fırınlara giden konveyör bant üzerine video kameralar kurdu.

Kaliforniya’daki (veya internet erişimi olan herhangi yerdeki) Şirket Yöneticileri — şimdi Georgia’da ürün bandından çıkan somunları izleyebiliyor. IP üzerinden çalışan yazılım ayrıca önemli yazılım verilerini de topladı, bunlar pişirme ısısı gibi parametreleri de içermekteydi ve gerçek zamanlı kumanda panelleri oluşturmakta ve web-bazlı raporlar üretmekteydi. Bu da Batı Sahilinin yöneticilerine ürünün müşteri beklentilerine uyması için gerçek zamanlı hata teşhis etme ve Doğu Sahilindeki teknisyenlerle çalışma imkânını sundu.

Üreticiler uzak müşteri tesislerinde gerçek zamanlı hata teşhis için ürün teslimatlarına benzer RM&D çözümlerini entegre edebilirler. Şirketler online olarak hata teşhis seanslarını kaydedebilirler, bu seanslarda mühendisler ve teknisyenler kök neden analiziyle ilgili tartışmalara erişebilir, eğitim alabilir ve en iyi uygulamaları paylaşabilirler.

Uzun Mesafe Veri Servisleri

Petrol ve gaz şirketleri dünyanın pek çok en ekstrem yerlerinde faaliyet gösterebilmektedir. Genelde, proseslere yakın olmaları için bu şirketler bakım uzmanlarını bu tesislere mümkün oldukça yakın konuşlandırırlar. Ancak bu personelin maliyetleri çok yüksek olabilir, bilhassa bu insanların uygun olmayan şartlarda (mesela donmuş tundralar gibi) uzun süreler boyunca çalışmak istememesi bunun nedenlerindendir.

IP-bazlı çözümler bu senaryoyu değiştirmektedir. Mesela Kanada merkezli bir petrollü kum şirketinin Calgary’deki şirket merkezinde Alberta’nın 1000 mi/km.den daha uzağında yer alan petrol sahalarını izlemek ve kontrol etmek için bir “gölge” kontrol odası yapılmıştır. Kontrol odası uzak bölgelerdeki saha kontrol odalarını taklit eden ve benzeyen sanal bir hesaplama ortamını kullanır, bu da zorlu şartlarda çalışmak üzere pahalı saha çalışanlarının işe alınması sorununun çözümüne yardımcı olmuştur.

Petrol ve gaz genelde üretim yerinden oldukça uzakta rafine edilirken, gıda işleyicileri için bunun tersi geçerlidir. Mesela şeker sanayini ele alalım. Şeker fabrikaları genelde şeker kamışı tarlaları veya şeker pancarı fabrikalarının yakınında yer alır, bunun nedeni şeker üretimini azami seviyeye çıkarmak ve atık ve ziyanı azaltmak için hızlı proses önemlidir.

Kırsal alanlarda yüksek seviyede deneyimli ve bilgili proses mühendisleri bulmak zor olabilir. Bu nedenle şeker fabrikaları saha dışında çalışan uzmanlara ve IP’nin aktif olduğu veri servislerine gittikçe artan bir şekilde dönmektedir. Bir diz üstü bilgisayar, internet bağlantısı ve Web/veri konferansı hizmetleriyle, SME’ler daha az yetkinliğe sahip işçilerin optimum seviyede çalışmasına ve şeker değirmenlerini işletmesine yardımcı olabilir.

Talebe Göre Büyük VerilerRockwell Automation Journey Case Study v3 02 09 14

Rockwell Automation-Connected Enterprise Maturity Model White Paper 090914 kopyala

Üretimin ve diğer önemli ana faaliyet alanlarının merkezileştirilmesi özellikle ülkede ve dünyanın her yanında pek çok üretim tesisinde faaliyet gösteren organizasyonlar için IP Teknolojisinin diğer bir önemli faydasıdır.

Pek çok büyük şirket gibi, otomobil üreticileri gitgide artan bir şekilde hizmet ettikleri pazarlara daha yakın tesisler inşa ediyorlar, bunların arasında Asya, Hindistan ve Güney Amerika gibi gelişen ekonomileri olan ülkeler de mevcut. Artan bir şekilde, otomobil üreticileri IP tabanlı veri hizmetlerini kullanıyor —dosya paylaşımından bulut hesaplamasına ve büyük verilere dek her şey —merkezi bir kaynakta bilgileri toplamak, saklamak, sentezlemek ve analiz etmek için.

Sonuçta ortaya çıkan neticeler pek çok duruma özgü sorunun yanıtlanmasında yardımcı olabilir: Hangi tesisler offline bakım gerektirir? Neden bir makine bir tesiste iyi performans verirken diğerinde aynı performansı gösteremiyor? Üst düzey yönetim global standartları Detroit’ten Hanoi’ye kadar nasıl sağlayabilir?

Online veri merkezlerinin sunduğu gelişmiş hesaplama yetkinlikleri üreticilere, üretim kararlarını etkileyebilecek önemli trendler için büyük miktarlarda bilgilerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesine imkân verir.

Diğer bir artı: Dünyanın hemen hemen tamamında cloud (bulut) ilişkili tesisler arasında bilginin kolay paylaşımına ve dağıtımına imkân verir. Benzer bir şekilde, birden fazla lokasyonu olan üreticiler de saklanan veriler, mevcut yazılım gelişmeleri ve optimal olarak paylaşılabilecek kaynaklar için tek bir kaynak sağlamak suretiyle operasyonel olarak senkronizasyon içinde kalabilirler.

Günümüzdeki modern imkânlarla uzak tesisler yönetim ve hizmetlerden tam olarak yararlanmak için, şirketler IP ile desteklenen açık iletişim standartlarını kullanmalıdır.