Ana sayfa Hot topıcs/Güncel KASTAŞ, SIZDIRMAZLIK SEKTÖRÜNÜ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA DA DESTEKLİYOR

KASTAŞ, SIZDIRMAZLIK SEKTÖRÜNÜ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA DA DESTEKLİYOR

PAYLAŞ

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri Ar-Ge Müdürü Ozan Devlen, sektörün uluslararası standartlarının belirlendiği ISO Teknik Komitesinde sürdürdüğü çalışmalarını, 52 üyesi bulunan Avrupa Sızdırmazlık Birliği yönetim kurulunda da devam ettiriyor. Kendisinden çalışmaları hakkında bilgi aldık.

????????????????????????????????????

European Sealing Association’dan ve faaliyetlerinden kısaca bahseder misiniz?

ESA (Avrupa Sızdırmazlık Birliği) 1992 yılında kurulmuş hali hazırda 52 üyesi ile Avrupa’daki sızdırmazlık elemanı üreticilerinin %80’ini temsil eden bir kapasiteye sahip bir sektör birliğidir. Sızdırmazlık, bir endüstri olarak geniş bir alanı kapsadığı için ESA bünyesinde beş ayrı bölüm bulunuyor. Bunlar; Elastomer ve Polimer Sızdırmazlık Elemanları, Kompansatörler, Flanş Contaları, Mekanik Salmastralar, Packing Salmastralar olarak sıralanmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde kurulu Teknik Komiteler aracılığıyla üyelerin ortak teknik çalışmalar yürütmesine olanak sağlamaktadır. Her yıl düzenlenen Genel Kurul ile tüm üyelerin bir araya gelmesi sağlanarak, sektörün gidişatı konusunda fikir paylaşımında bulunulmakta, sektör için gerekli adımların atılması adına ortak faaliyetler planlanmaktadır. Buna örnek olarak EGA (Environmental Goods Agreement) konusunda yürütülen faaliyetler gösterilebilir. EGA, çevre için verilen hizmet ve ürünlerin üzerindeki gümrük vergisi gibi yüklerin kaldırılması için Dünya Ticaret Örgütü nezdinde sürdürülen görüşmeleri ifade etmektedir, ESA bu görüşmelerde aktif rol oynayarak üyeleri aracılığıyla Sızdırmazlık Elemanlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi için faaliyet yürütmektedir.
kastas (4)
Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri olarak bu çalışmalardaki rolünüz nedir?

Kastaş olarak 2012 yılı içerisinde faaliyetlere başladığımız ESA’ya 2013 yılı içerisinde tam üye olduk. Bu tarihten itibaren de faaliyet alanımız olan Elastomer ve Polimer Sızdırmazlık Elemanları (EPSD) bölümü altında aktif olarak faaliyet göstermeye başladık. EPSD’nin son dönemde yürüttüğü iki önemli projede aktif olarak yer aldık. Bu kapsamda Sızdırmazlık Elemanlarının kullanım süresini öngörmeyi amaçlayan “Arrhenius Aeging” metodunu incelediğimiz çalışmada yer alan Avrupa’daki 6 tesisten bir tanesi olduk. Ayrıca halihazırda sürdürdüğümüz “Sızdırmazlık Elemanlarının Düşük Sıcaklık Performansı” konulu projede de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmalar tek bir firmanın kaynaklarıyla sürdürülmesi çok zor ve masraflı projeler olduğu için sektörün önde gelen firmalarıyla ortak çalışmalar yaparak hem bir sinerji oluşturuluyor hem de sektör genelinde kullanılabilecek genel geçer normlara ulaşılması hedefleniyor. Kastaş, Türkiye’nin lider sızdırmazlık elemanı üreticisi olarak ESA’nın faaliyetlerinde de aktif rol alarak katkı sağlıyor.

kastas (2)Kısa bir süre önce Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiniz, bu gelişmeyi Kastaş`ın hem karar alma mekanizmasında daha etkin olacağı hem de teknik kurullardaki çalışmalara yatırım ve desteğini artıracağı şeklinde yorumlayabilir miyiz?

2015 yılında Mira, İtalya’da düzenlenen Yıllık Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim, böylelikle ESA’nın kuruluşundan beri 23 yıldır seçilen ilk Türk üye oldum. Kastaş faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi içerisinde bulunduğu tüm oluşumlarda da aktif rol oynayan bir kuruluş. ESA içerisinde de ilk günden beri yoğun bir şekilde yer alıyoruz, Yönetim Kurulu üyeliği ile ESA’nın vizyon ve gelişim yönü üzerinde de Kastaş’ın etkisinin artacağını düşünüyoruz. Sektör dinamikleri içerisinde doğru işbirlikleri ve sinerji daha hızlı büyümeye imkan sağladığı için sektörel birlikteliklere de önem veriyoruz. Teknik kurullardaki yoğun çalışmamız önümüzdeki dönemde de sürecek, önemli olan bu çalışmalarda ve oluşturulan teknik standartlarda Türk mühendisinin de katkısını ve etkisini görünür kılmak. Önümüzdeki dönemde teknik projelerde yer almaya ve yönlendirici olmaya devam edeceğiz. Özellikle sektörün uluslararası normlarının geliştirilmesi çok önemli bir faaliyet. Bu bağlamda ESA’da yaptığımız çalışmalar ISO standart çalışmalarına da taban oluşturuyor.

kastas (3)
Sektörde standartlaşmada ESA ve ISO’nun rolü nedir?

Bildiğiniz gibi ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tüm ürün ve hizmetlerde uluslararası standartların belirlenmesi için teknik uzmanlar aracılığıyla her konuya özel Teknik Komiteler ile faaliyet göstermektedir. ESA’nın yürüttüğü çeşitli çalışmalar, benim de teknik uzman olarak üyesi olduğum Teknik Komitelerin çalışmalarına taban oluşturarak faydalı katkılar sağlamaktadır. Ülkemizde de Elastomerik ve Polimerik Sızdırmazlık Elemanlarını içine alan ISO TC131 “Akışkan Gücü Teknik Komitesi” faaliyetlerine Kastaş olarak katkı sağlıyoruz. Hem ESA Teknik Komitelerinde hem de ISO Teknik Komitelerinde yürütülen faaliyetler birbirine katkı sağlamakta ayrıca sektör için gerekli normların oluşması sağlanmaktadır. Özellikle düşük kaliteli uzakdoğu ürünlerinin her sektörde piyasayı doldurduğu bir dönemde standartlar ve normlar çok daha önemli hale geldi. Firmaların bu geliştirme ve standartlaştırmanın merkezinde yer alması bu nedenle büyük önem arz ediyor. Gerek ESA faaliyetleriyle gerekse ISO Teknik Komitleri aracılığıyla Kastaş, sektörün yönünü belirleyen standartların oluşturulmasında ve revizyonunda aktif rol almaya devam ediyor.