Ana sayfa OTOMASYON OKULU Mühendislik ve Tedarik Zinciri Alanında İşe Alımlar Çoğalıyor

Mühendislik ve Tedarik Zinciri Alanında İşe Alımlar Çoğalıyor

PAYLAŞ

Uluslararası işe alım ve danışmanlık şirketi Michael Page Türkiye’nin Mühendislik ve Tedarik Zinciri alanındaki yöneticisi Doruk Çavdar, bu alandaki gelişim ve değişimlerle ilgili son yıllardaki gelişmeleri yorumladı.

Çavdar, mühendislik yetenekleri gerektiren işe alımlardaki artışın 2022 yılında da sürdüğünü gözlemlendiklerini ifade ederek; “Mühendislik ve Tedarik Zinciri alanındaki büyüme trendi, Türkiye’nin de dahil olduğu global ölçekteki ekonomik dalgalanmaya rağmen, 2021 yılında yükselerek devam etti. 2022 yılında da ivmesini arttırdı ve 2023 yılına hızlı giriş yaptı. Bu alanda yetkinlikleri gerektiren rollerin işe alım süreçlerinde yaklaşık %37’lik bir büyüme oranı kaydedildi.  Gelişen endüstri dinamikleri ve çağın getirileri göz önünde bulundurulduğunda bu büyüme oranındaki değişimin bir müddet daha pozitif yöndeki gelişimini koruyacağını düşünüyoruz.” diyor ve bu alandaki gelişmeleri şöyle özetliyor;

Maliyet tabanlı değerlendirmede ibre Türkiye’de

Ülkemizde Endüstri 4.0 dönüşümünün üretim süreçlerinde büyük değişimlere yol açan etkilerine her geçen gün daha fazla tanık oluyoruz. Üretim süreçlerinin daha esnek ve verimli bir hale geldiği bu ortamda üretim maliyetlerinin azaltılmasının yolları aranıyor. Teknolojik gelişmelerin akabinde verimliliğin artması, bir çok firmanın teknoloji yarışındaki pozisyonunu koruyabilmek için yatırımlarını gözden geçirmesine sebep oluyor. Pek çok yabancı firma için, farklı dinamiklere göre maliyet tabanlı değerlendirmede ibrenin Türkiye’yi gösterdiği bir süreç yaşıyoruz. Yatırımını Türkiye üzerinde yapmaya karar veren firmalar, ülkedeki geniş yetenek havuzundan da faydalanmayı hedefliyor.

Mühendislik ve Tedarik Zincirinde yıldızı parlayan roller

Artan teknoloji yatırımlarıyla birlikte dijitalleşmenin yaygınlaşması sonucu teknoloji ve e-ticaret şirketlerinde işe alım oranlarında artış devam ediyor. Bunun yanı sıra sanayi ve imalat alanında çalışan firmalar da işe alım hacmini arttırıyor.  Doğru yetenekleri, zaman kaybetmeden bulabilme sürecinde, profesyonel danışmanlık hizmeti veren kurumlara başvuran firmaların sayısında da artış gözlemliyoruz.  Sektör bazlı uzmanlaşmış profesyonellerin bu süreçte isabetli insan kaynağına yönlendirmesi işveren açısından hem zaman kazandırıyor hem de  sürecin verimli işlemesine katkı sağlıyor.  Bir ürünün veya hizmetin tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreç içerisinde yer alan tedarik zincirinde,  hammadde tedarik, üretim planlama, depolama, dağıtım pozisyonlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Ayrıca satın alma ve otomasyon mühendisliği pozisyonlarının da yıldızı parlıyor.

İşe alımlarda tercih edilen özellikler

Güçlü analitik yeteneğe sahip olmak, iletişim becerisi , muhakeme yeteneği aranan özelliklerin başında geliyor. Aynı şekilde çalışanın motivasyonu ve sorumluluk bilincinin yüksek olması, inisiyatif alabilmesi de önem arz ediyor. Firmalar teknik yetkinlikleri güçlü profiller de bir adım daha öne çıkarabiliyor. Bilgisayar programlarını verimli ve amacına uygun bir derinlikte kullanabilme becerisi de önem taşıyor. Teknik yeteneğin yanı sıra iletişim becerilerinin gelişmiş olması ve profesyonel bir yaklaşım sergileyebilmek aranan en önemli özellikler arasında bulunuyor. Sadece verileri yorumlayarak bir ekibi yönetmek çok sürdürebilir bir yaklaşım olarak kabul görmüyor. Aranılan yetkinlikler pozisyonlar arasında farklılık gösterebiliyor. Örneğin; Ar&Ge departmanı içerisinde akademik kariyer büyük önem taşırken, BT ( Bilgi Teknolojileri ) rollerinde kişinin kendini iş ortamında geliştirebilme ve öğrendiklerini işinde kullanabilme becerisi dikkate alınıyor.

Cazip gelen yan haklar

En çok rağbet gören yan hakların başında ’’uzaktan çalışma’’ sistemi geliyor. Mesai kavramının farklılaşmasını sağlayan esnek çalışma modelleri, kişisel ve mental gelişimi destekleyen yan haklar da göze çarpmakta. Son dönemlerde farklı ‘’well-being’’ uygulamarı ile de karşılaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz.

Maaş artış oranları alışılagelmiş verilerin ötesine geçti

Geçtiğimiz yıl, ekonomik dalgalanmaya karşı pozisyon almaya çalışan firmaların zorlandığı bir süreçten geçildi. Bir çok firma mevcut koşullara uyum sağlayabilmek, çalışan memnuniyetine arttırmak , doğru yetenekleri kendisi bünyesine alabilmek veyahut çalışanlarını elinde tutabilmek için ara zam uygulaması yapmak durumunda kaldı. Genel itibariyle firmaların bu noktada minimum 2 ara zam revizesi yaptığını gördük. Bazı firmalarda ise 3 ve üstü zam uygulamaları gözlemledik. Sadece maaş paketlerinde değil, yan haklar noktasında iş verenler, paketlerinin kapsamlarını genişletmeye gittiler. Esnek çalışma paketleri, uzaktan çalışma , iş-yaşam dengesini arttırmaya yönelik tedbirler uygulanmaya başlandı.  Alışılagelmiş verilerin ötesinde, yılbaşı ile yıl sonu arasındaki maaş paketlerinin %85-%97 oranlarında artışlarını gözlemlediğimiz ve bu verileri yorumlamaya gayret ettiğimiz bir seneyi geride bıraktık.  Yılın sonlarına doğru açıklanan asgari ücretin, maaş paketlerine olan yansımalarını ise 2023’ün ilk aylarında gözlemleyeceğimizi ifade edebiliriz.  Mevcut konjonktürde bir değerlendirme yapıldığında, bu ara zam durumunun 2023’de de devam edebileceğini öngörüyoruz.