Ana sayfa Industry News/Endüstri Ortadoğu Enerji Türkiye’nin Elektriğini Çöpten Çıkarıyor, Yılda 7 Milyon Ton Atıktan Oluşan...

Ortadoğu Enerji Türkiye’nin Elektriğini Çöpten Çıkarıyor, Yılda 7 Milyon Ton Atıktan Oluşan Çöp Gazını Bertaraf Ediyor

PAYLAŞ

“Çevre Dostu Enerji Üretimi” sloganıyla yola çıkan ve uzun yıllardır enerji sektöründe faaliyet gösteren Ortadoğu Enerji, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 sırasında yer alan Kemerburgaz Odayeri Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi Santrali’nde, yılda 33,8 MW’lık elektrik üretiyor.

Ortadoğu Enerji, 2008 yılında Kemerburgaz Odayeri Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali, 2009 yılında Şile Kömürcüoda Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali, 2012 yılında Kocaeli Solaklar Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali ve 2015 yılının son çeyreğinde faaliyete geçirdiği Dilovası Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali ile toplamda 4 tesiste 58 MW’lık elektrik üretiyor. Ortadoğu Enerji, söz konusu olan tesislerde ürettiği elektrikle 266 bin 500 konutun enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin de önüne geçiliyor.

Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gür: “Türkiye´deki tüm çöplerin toplanması halinde, 2016 yılı için çöp gazından elektrik üretim potansiyeli yaklaşık 2 milyar kWh/yıl civarındadır. Bugün itibari ile Türkiye’de çöp gazından enerji üretimi için 20’nin üzerinde ilde faaliyetler devam etmekte olup yalnızca çöp gazından elektrik üretim santrallerindeki kurulu kapasite 180 MW seviyelerindedir. Ülkemizde 2015 yılının ilk on bir ayında 236 milyar kWh’lık elektrik üretimi yapılmıştır. Bu süre içinde gerçekleşen elektrik üretiminin 88 milyar kWh’ı doğalgazın üretimdeki payıdır. Yani Rusya’dan gelen gazdan toplamda yaklaşık 42 Milyar kWh elektrik üretmiş olduğumuzu kabul edersek, Türkiye’de tüm çöpler toplanıp değerlendirilse bile Rus gazından sağladığımız elektriğin %5’ini ancak karşılayabiliriz,” dedi.

Biyogaz ve Biyoenerjide Daha Yolun Başındayız

Yapmış oldukları çalışmalar ve edindikleri verilere göre Türkiye genelindeki kentsel katı atıktan elde edilen gaz potansiyeli ile gerçekleşebilecek elektrik üretim potansiyelinin ortalama 2 milyar kWh/yıl olduğunu söyleyen Gür, hayvansal atıklardan elde edilebilecek elektrik üretim potansiyelinin ortalama 5,5 milyar kWh/yıl, kentsel atıksu arıtma çamurlarından elde edilebilecek elektrik potansiyelinin ise ortalama 0,7 milyar kWh/yıl olduğuna dikkat çekti. Bu değerlere tarımsal alanlardan elde edilebilecek elektrik üretim potansiyelini de eklediğimiz zaman biyogaz ve biyoenerji ile üretilebilecek elektrik enerjisinin yaklaşık 18.000 GWh/yıl olduğunu belirten Gür: “Türkiye’nin 2015 Aralık ayı projeksiyonlarını da göz önünde bulundurduğumuzda 2015 yılı yaklaşık toplam enerji tüketiminin 260.000 GWh/yıl olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu rakamlara göre biyokütle potansiyelimiz kullanılarak ülkemizin toplam elektrik üretiminin %7’sini karşılamak mümkündür. Ancak şu anda ülkemizdeki biyokütle santrallerinin toplam kurulu gücünün yaklaşık 300 MW olduğunu düşünürsek biyogaz ve biyoenerjide daha yolun başındayız” dedi.

Elektrik Üretimi Yatırımlarına Sağlanan Destek Unsurlarının Kapsamı Genişliyor

Yapılan düzenlemelerle elektrik üretimi yatımlarının öncelikli yatırımlar arasına dahil edildiğini ve elektrik üretimi yatırımlarına sağlanan destek unsurlarının kapsamının genişletildiğini belirten Gür, belirli yatırımlar için gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası yanında ayrıca vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi, faiz desteği, gelir vergisi stopaj desteği, sigorta primi desteği gibi başka bazı desteklerin de bulunduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarında uygulanan YEKDEM mekanizması ile üretilen elektriğe alım garantisi verildiğini ve yatırımcıya destek olunduğunu söyleyen Gür, kurumlar arası koordinasyonun daha da iyileşmesi durumunda, bugün karşılaşılan bazı zorlukların da en aza ineceğine dikkat çekerek sözlerini tamamladı.