Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Özel Röportaj; USKON İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ EMRE KAYA

Özel Röportaj; USKON İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ EMRE KAYA

PAYLAŞ

www.automationtr.com olarak USKON Akışkan Kontrol Sistemleri, İş Geliştirme Yöneticisi Emre Kaya ile sektöre ve güncel konulara dair bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ø Yakın gelecekte ve Endüstri 4.0 için akış kontrol sistemlerinin konumu ve önemi hangi noktada olacak?

Endüstri 4.0 bize; akıllı fabrikaları, bilişim ve internet dair her şeyin yani, fiziki dünya ile sanal dünya iç içe geçeceği bilgisini veriyor. Endüstri 4.0 için öne sürülen nedenler arasında; yüksek rekabet gücü, esnek ve özel üretim kabiliyeti yer almaktadır. Hızlı ve sürekli değişen ihtiyaçlar seviyesini tatmin edebilmek adına firmaların; üretim kabiliyetini geliştirmek, bunu yaparken cyber teknolojilerle bilgi toplayıp, bunu analiz etmek ve bunları fiziksel ve akıllı objelerle entegre etmek gibi önemli görevleri olacağı bir gerçektir. Olmazsa olmazlar arasında; bu sistemi besleyen tedarikçilerin de, bu tedarik zinciri sürecine dahil olup tam entegrasyonu gerçekleştirilmelidir. Tüm süreçlerde inovasyon hedefleyen bu anlayış; yeni standartların belirlenmesi, istihdam sorunu, güvenlik ve hukuk problemleri gibi bir çok çözüm bekleyen konuyu da beraberinde getirmektedir.

uskon vana (2)Yeni düzende, akış kontrol sistemlerinin de; akılcı yazılımlar ile desteklenen ve birçok opsiyonu içinde barındıran proses enstrümanlarıyla oluşturulması zorunlu gözükmektedir. Akış kontrol sistemlerinin proje çiziminden, enstrüman seçimine ve hatta devreye alınmasına kadar her aşama, farklılık yaratılmalı ve gelecekteki üretim ihtiyaçlarına cevap verebilecek esneklikte planlanmalıdır.

Ø Kontrol vanalarında son dönemde en çok hangi ürünlere ilgi var? Teknolojik olarak nasıl bir gelişme gösteriyor bu ürünler?

Global araştırma şirketleri verilerine göre, kontrol vanaları pazarı (rotary, lineer aktüatör, vana ve diğer komponentler için toplam) 2020 yılında, 11 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşacak. Bu pastanın içinde; petrol ve doğalgaz, kimya, su ve çevre, enerji, ilaç ve gıda gibi birçok farklı sektör yer almakta. Ürün seçimleri ise; coğrafyaya, uygulamanın zorluğuna veya kullanıcının risk faktörüne göre değişebiliyor. Örneğin yerel pazardaki OEM(Original Equipment Manufacturer) bir makine imalatçısı, fiyat hassas bir araştırmaya girerken; Almanya’ daki bir üretici ise ürün hassasiyetin, performansının, dayanıklılığının ve güvenirliliğinin yüksek olduğu bir ürün tercih edebiliyor. Satın alma sıklığı düşük olan son kullanıcı, performans parametrelerine odaklanırken; düzenli satın alma yapan distribütor/reseller için bambaşka faktörler önemli olabiliyor. Ayrıca ürünlere ilgi ve tercihler, bu bahsi geçen organizasyonlar içerisinde yer alan karar vericilerin durumuna göre değişiyor. Akış kontrol sistemlerinden bahsedersek; karar vericiniz bir bakım mühendisi, proje mühendisi olabileceği gibi bir teknisyen hatta usta bile olabilmektedir. Türkiye pazarındaki karar vericiler, teknik ekipmanlar konusunda genelde muhafazakar bir tutum sergiliyor. Sürekli alışılagelmiş teknolojilerin veya markaların tercihi, yepyeni ve inovatif çözümlerin sunulmasını zorlaştırıyor.

uskon vana (6)Ürünlerin teknolojik değişimleri ise uygulamadaki zorluklara bulunan çözümler çerçevesinde gerçekleşiyor. Proses değişkenliğini azaltan vanalar tasarlayabilmek önemli bir iş diyebiliriz. Vana ile temas eden zorlu akışkanlara dayanımı arttırmak amacıyla kompozit malzeme çalışmaları, ortam şartlarına bağlı olarak çeşitli yüzey işlem ve kaplama teknolojisi araştırmaları, kontrol vanaları ile haberleşme sistemleri arasındaki iletişim inovasyonları, son zamanlarda önemli bir parametre olarak göze çarpan güvenlik amaçlı SIL(Safety Integrity Level) sertifikasyonun ürün bazında aranıyor oluşu; ürün tasarlama aşamasında göz önünde bulundurulması gereken bazı gelişmelerdir. Metal işleme ve döküm teknolojileri, elastomer ve kauçuk endüstrisi ve elektronik kart üretimindeki gelişmeler ise direkt olarak yaratılan faydayı maksimize eden alt unsurlardır.

Ø Firmalar vana tercihlerinde ve kullanımlarında en çok hangi hataları yapıyorlar?

Bildiğiniz gibi B2B olarak faaliyet gösterdiğimiz için rasyonel bir satın almanın gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu noktada; karar verici kişinin ve/veya satın almayı organize eden kişi veya ekibin hem teknik hem de ticari açıdan donanımlı olması gerekiyor. Bizdeki kalitesizlik istatistiklerine baktığımızda; 2014 ürün iadelerinin %89,4 ü, müşterinin hatalı seçimlerinden kaynaklanmış ve dolayısıyla bunlar bir şekilde müşteri memnuniyetsizliği de yaratmıştır. Bunu engellemek adına bir takım ürün seçim sihirbazları, tablolar ve uygulamalar geliştirmemize karşın yine de çok etkin bir seviye yakalayamadık.

uskon vana (5)Genelde, ürün seçimi esnasında proses parametrelerine(akışkan basınç, sıcaklık durumu, voltaj, haberleşme, kontrol biçimi, akışkan tanımı) sağlıklı ulaşamıyoruz. Alınan bilgiler çok doğru olmayınca, bu temele inşa edilen sistemde sorunlu olabiliyor. Bunun için mümkün oldukça prosesi yerinde görmeyi ve analiz etmeyi amaçlıyoruz. Genellikle; gerekli debinin hatalı hesaplanması ile yanlış büyüklükte bir vana seçimi, basınç düşümünün gözardı edilmesi ile oluşan proses değişkenliği, vana çıkış tork değerlerinin bilinmemesi sebebiyle yanlış ölçü aktüatör seçimi, çözeltinin formülün bilinmemesi sonucu seçilen vananın ömrünün kısa olması, ortam şartlarının eksik sunulması sebebiyle kontrol vanalarında oluşan hasarlar gibi bir çok hata etkisi mevcut olabiliyor. Buradaki kritik başarı faktörü; saha bilgisini eksiksiz alabilmek; eğer bunu sorunsuz bir şekilde halledebilirsek o şartları sağlayacak en iyi çözümü öneriyoruz.

Ø Debi enstrümanları alanında da uzman bir firmasınız? Ne gibi yenilikleriniz var?

USKON olarak ürün portföyümüz; kontrol vanaları ve ölçüm enstrümanları olarak iki ana kola ayrılıyor. Ölçüm enstrümanları altında önemli bir alan ise debi kontrolü ve ölçümüdür. Proses endüstrisine; çok çeşitli debimetreler/akış ölçerler ve akış şalterleri sunuyoruz. Burada önemli olan akışkanın cinsine göre ölçümün; hız, kütle ve hacim parametrelerinden hangisiyle yapılacağının seçimidir. Akışkan cinsine ve şartlarına göre; şamandıralı, elektromanyetik, ultrasonik, termal, fark-basınç, türbin, coriolis gibi prensipler arasından uygun teknoloji seçilir.

Bu yıl özellikle; dolum makinelerinde kullanılmak üzere tasarladığımız; hızlı sayıcılı manyetik debimetreyi pazara sunduk. Bu ürün özellikle çok ekonomik bir çözüm olarak üretildi. Manyetik debimetre içerisinde akışa engel olabilecek hiçbir eleman yer almamakla birlikte, ürünün hassasiyeti de alışılagelmiş çözümlere göre çok daha yüksek. İkinci bir ürün ise; basınçlı hava ve azot gibi gazların izlenmesinde iyi bir alternatif olan; termal kütle debimetrelerimizdir. Bu üründe kullanıcı, hattı herhangi bir şekilde kesmiyor veya herhangi bir fittings kullanımına ihtiyaç duymuyor. Yapılması gereken sadece iki tane delik delinip, debimetrenin hatta bağlanması. Zaten gerekli kılavuz da ürünle beraber sunuluyor. Debi konusunda üçüncü olarak; gene inovatif bir çözüm olarak çift fazlı akışkanların ölçülmesi ile ilgili bir ürünümüz var. Coriolis teknolojisi ile özelleştirilen bu çözümde; Gaz+Petrol ve Yakıt+Su gibi iki ayrı fazda bulunan akışkanların önce ayrıştırıp-ölçüp sonra tekrar birleştirip aynı hattan devamı sağlanıyor.

FotoVØ Firmanızın yeni yatırım ve projelerinizden bahseder misiniz?

USKON Akışkan Kontrol Sistemleri olarak, 2015’te valfler konusunda üretim odaklı bir yatırımımız söz konusu. 2016 yılı için lineer kontrol vanalarında pazar payımızı arttırmak için var olan ürünlerin geliştirilmesi ve bazı komponentlerin üretilmesi konusunda planlarımız var. Bunun dışında debi alanında Türkiye’nin ilklerinden olacak devlet destekli proje kapsamında iki farklı ürünün üretilmesi proje onayını bekliyor.

uskon vana (4)Ø Eklemek istedikleriniz?

Reel sektör dışında, şu anda halihazırda 5 üniversiteyle çok yoğun anlamda çalışmalarımız mevcut. Üniversitelerin ve öğretim üyelerinin teknik problemlerine ve projelerine çözüm getirmek ve sonucunda ortaya güzel sonuçlar çıkarmak bizi motive ediyor. Öğretim görevlilerimizin yayınladığı teknik makalelerin içerisinde ürünlerimizin referans verilmesi bizi, gelişen teknolojilere karşı duyarlı olmak konusunda daha da azimli kılıyor. Gizlilik sebebiyle açıklayamayacağım ama yakında seri üretime geçecek bir sistemde kullanılacak olan ürünlerimizin de çok inovatif bir uygulama alanı buluyor oluşu bizi gururlandırıyor.

USKON ailesi olarak, doğrudan deneyim alışverişi ve ortak geliştirmeye dayalı hızlı ve etkin çözümler ilkesiyle ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına sadakatle katılarak en maliyet-etkin çözümü önermek konusunda kararlıyız.

www.us-kon.com.tr