Ana sayfa OTOMASYON OKULU Sonraki Adım: “Termal Tasarım Entegrasyonu”

Sonraki Adım: “Termal Tasarım Entegrasyonu”

PAYLAŞ

SPS IPC Sürücülerinde, işbirliği ortağı olan Eplan, Phoenix Contact ve Rittal dijital ürün verisi, yazılım bazlı proje planlama ve yeni geliştirilen iklim kontrol çözümlerinden oluşan bütünleşik bir kavram olan Termal Tasarım Entegrasyonu’nu sunar. Kontrol kabini mühendisliğindeki kullanıcılarına kontrol kabinlerinin tasarımı, soğutulması ve arızasız işlemi alanlarında güçlü ve uzun süren gelişmeler sağlanıyor. Tasarımcılar iklim kontrol fikirlerine yönelik cihaz düzenlerini doğrulayabilir ve etkin bir şekilde muhtemel olan en iyi iklim kontrol çözümünü sağlayabilir.

Geleceğe baktığımızda, Eplan Pro Panel’deki sanal 3D tasarım planlaması hedeflenen özel işlevler ile genişleyecek. Ana amaç kontrol kabini tasarımcılarına bireysel iklim kontrol sistemi değişikliklerinin işlevselliği, performans sınırları ve entegrasyon imkanlarını göstermek ve böylece öngörüsel olarak ve olabildiğince basit bir şekilde en etkin iklim kontrol çözümlerini geliştirmelerini sağlamak.

Sıcak noktaların önlenmesi

Tasarımcıların iklim kontrol öğelerini en iyi şekilde yerleştirebilmek için özellikle soğumaya ihtiyaç duyan öğelerin kontrol kabini içerisinde nerede olduğuna dair bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Sözde sıcak noktalarından başlangıçta kaçınmak önemlidir. Eplan Pro Panel 2016 sonbaharı itibariyle kurulan öğeleri kurulan öğenin boyuna ilişkin maksimum ısı kaybına dayanarak hesaplanan ısı yük yoğunluklarına göre farklı renklerde boyayan yeni bir işlevselliğe sahip olacak.

Tasarımcılar aynı zamanda tüm kabin boyunca ısı yükü yoğunluğunun dağılımına dair bilgi alacak. Dağılımda bir dengesizlik olması durumunda bunlar montaj düzenindeki hedeflenen değişiklikler ile istenildiği zaman düzeltilebilecek. Tüm gerekli bilgiler Eplan DataPortal aracılığıyla cihaz verisi olarak mevcut olacak. Bunun için Phoenix Contact maksimum ısı kaybı, minimum aralıklandırma ve cihazın kendi havalandırmasına sahip olması durumunda akış yönlerini de içeren öğelerini Eplan DataPortala entegre edecek olan ilgili cihaz verisini sunacak ilk üreticidir.

En iyi iklim kontrolü ve hedeflenen soğuma

Kontrol kabini içerisinde ideal ve sorunsuz hava dolaşımı için, tasarımcılar öğelerin kurulum konumlarını iklim kontrol sisteminin kararlaştırıcı faktörleri ile karşılaştırmak üzere sanal yardıma gerek duyar. Hava dolaşımı amaçları için boş kalması gereken boşluklar ve ideal iklim koşullarına yönelik alanlar Rittal iklim kontrolü çözümleri kullanılırken grafik şeklinde gösterilmektedir. Hava dağılımı için engellenen aralıklar kullanılamaz çünkü öğelerin kurulması durumunda iklim kontrol öğeleri gereken soğuk hava hacimlerini sağlamakta büyük ölçüde zorlanacak.

Hava girişinin ve ısı kaybının görselleştirilmesi

En iyi şekilde iklimi kontrol edilen alanlar bir iklim kontrol cihazının akış oranı kapasitesi nedeniyle bağımlı olarak soğutabileceği alanı tarif eder. Eplan Pro Panel bu doğrultuda ilgili cihaz parametrelerini görselleştirir – örneğin soğutma için maksimum itme mesafesi ve cihaz içine ve/veya dışına akan havanın derecesi. Bu aynı zamanda akış hızının cihaza olan mesafe ile azaldığı ve böylece cihazın itme mesafesinin sınırlı olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurur.

Sadece hava saptırıcı kullanımı aracılığıyla türbülans akış bölgeleri ortadan kaldırılabilir ve böylece soğutucu hava kapıya paralel olarak kabine girer. Bunun için gerekli olan cihaza özel donatılar en iyi iklim kontrollü alan hakkında bildiride hesaba katılmaktadır. Gelecekte, bunun için tüm gerekli veriler ve bilgiler ilgili Rittal iklim kontrol öğelerinin ürün verisinin bir parçası olarak eklenecektir ve Eplan DataPortalı aracılığıyla erişilebilecektir. Eplan Pro Panel kullanımı tür test çalışmalarının kesin doğrulamasına izin verir.

Solda: kapı inşası için en iyi iklim kontrollü alan kabin duvarına erişmez. Ortada: soldaki yan duvar montajı için, tüm öğeler en iyi soğutulan alanda yer alır. Sağda: alanlar hava dolaşımı için kapatılır ve engel içermez.