PAYLAŞ

PcVue®, ARC Informatique firmasının temel ürünü ve bu firma ise HMI/SCADA yazılımının bağımsız bir sağlayıcısı. Bina yönetim sistemleri, endüstriyel süreçler, donanımlar ve altyapı gözetimini gerçekleştirmek için esnek bir çözüm sağlayarak 30 yıldır otomasyon sektörünün evrimine katkıda bulunuyor. BTL listesinde yer alan PcVue Çözümleri şimdi de akıllı binalarda SCADA için yenilikçi bir mobil çözüm sunmak üzere keşfedilmemiş bir pazara giriyor.

Kapalı Mekan Konumlandırma Sistemleri (IPS) için mikro konum belirlemenin mümkün kıldığı yakınlık esaslı hizmetler hızla büyüyor. Yalnızca IPS teknoloji pazarının 2017’de 5 milyar dolar hasılata ulaşması, Wi-Fi noktaları, bluetooth antenleri dahil 200.000’den fazla altyapı ekipmanı tesisini ve 800 milyondan fazla markalı uygulama karşıdan yükleme işlemini temsil etmesi öngörülüyor.

Bu teknoloji bağlamsal İnsan / Makine Ara Yüzlerinin (HMI) pratik olarak uygulanmasını mümkün hale getirdi. Bağlamsal HMI, işlerini yapmak için esas olarak Merkezi Denetim ve Veri Toplama (SCADA) ve Bina Yönetim Sistemlerine (BMS) bağlı olan kişiler için yeni ve daha verimli iş süreçlerine olanak sağlıyor.

Denetim sistemlerine uzaktan erişim tipik olarak dizüstü bilgisayarlarda internet tarayıcılar kullanılarak gerçekleştirildi. Akıllı mobil cihazların giderek daha fazla benimsenmesiyle, Microsoft Uzaktan Masaüstü Hizmetleri (RDS) gibi teknolojiler mobil HMI’ya bir alternatif olarak benimsendi.


Bir iş istasyonu için tasarlanan bir HMI’de çok daha küçük bir mobil cihaz kullanarak gezinmek, azalan ekran boyutunu ve mouse yönetim mekanizmasını dikkate aldığımızda zor olabiliyor. Bir mobilite altyapısı, rol ve yer bağlamında kontroller ve bilginin sunumu aracılığıyla bu sorunu ortadan kaldırabiliyor. Çalışan işyeri bölgelerine doğru ilerledikçe değişerek iş sorumluluğuna göre otomatik olarak kendini uyarlayan dinamik bir HMI sağlıyor. Bir tesis senaryosunda böyle bir sistem bir işçinin hangi katta olduğunu bilir ve o işçinin civarındaki ekipman kontrollerini ve durumunu otomatik olarak gönderiyor. Bu, otomasyon sistemlerinin devreye alımı, işletimi ve bakımında verimliliği artırdığı bilinen oldukça proaktif bir yaklaşımdır.

Güvenlik açısından Mobilite Sunucusunun işçilerin mevcut konumunu bilmesi kritik öneme sahiptir. Konum belirleme sinyalleri, kapalı mekanlarda IPS ve dış mekanlarda GPS’in halihazırda mevcut olmasıyla, yalnızca cihazın zaman içindeki konumunu arşivleyerek konumu izlemek mümkündür. Güvenlik ve sevk amaçlı izleme, bağlamsal HMI’yi oluşturmak için konumu esas alan Mobilite Sunucusunun doğal fonksiyonlarıdır. PcVue Çözümleri dünya genelinde SCADA ve Akıllı Bina projelerine fayda sağlamak için yakınlık hizmetlerini yenilikçi yollardan kullanarak akıllı mobil cihazlarla mobilite mimarilerini yeniden keşfediyor.

www.pcvuesolutions.com