Ana sayfa Hot topıcs/Güncel Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Önünde İlerliyor

Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Hedeflerinin Önünde İlerliyor

PAYLAŞ

Schneider Electric, “Gezegen ve Toplum Barometresi”  kapsamında 2016 yılı ilk çeyreği için belirlediği 10 üzerinden 5,25’lik hedefinin üzerinde büyüme gerçekleştirerek 6,70 puana ulaştı. 2015 yılında nakliyede yüzde 8,4 karbondioksit tasarrufu sağlayan Schneider Electric’in hazırladığı “Gezegen ve Toplum Barometresi’ne göre, çalışanların yüzde 57’si şirketin cinsiyetlere eşit ödeme planına sahip olduğu ülkelerde çalışıyor.

Schneider Electric finans dışı sonuçların yer aldığı Gezegen ve Toplum barometresinin 2016 yılı ilk üç aylık dönemi için sonuçlarını açıkladı. Schneider Electric, sürdürülebilir gelişmeye yönelik iddialı vaadini, 2015–2017 Gezegen ve Toplum barometresinden 16 gösterge kullanarak üç ayda bir ölçüyor. Mart 2016 sonunda 10 üzerinden 6,70 puana ulaşan Schneider Electric, 5,25 olarak belirlediği barometre hedefinin üzerine çıkmış oldu. Aralık 2015 sonunda 6,33’e ulaşan barometre puanı ile birlikte 6 puan olan 2016 7,5’a yükseltildi.

Schneider Electric Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Vermot Desroches ise ilk çeyrek sonuçlarına yönelik olarak “Gezegen ve Toplum barometresi 2015-2017, yıl sonu hedefi olan 7,5 ile paralel şekilde bu çeyrekte 0,37 puan artış sağladı. Schneider Electric, 2015 sonuçlarının hedefi aşması nedeniyle 2016 barometre hedefini yukarıya doğru revize ederek 6’dan 7,5’e çıkarmaya karar verdi. Hedefi yukarıya çekmiş olmamız, taahhütlerimizi aşmak konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bu çeyrekte dikkate değer bir başka husus dünyanın en etik şirketleri Ethisphere listesine üst üste altıncı kez girmiş olmamız. Schneider Electric, etik anlamındaki kararlılıkları ve yaklaşımları ile tanınan 130 uluslararası şirketten biri. Performans ölçütleri arasında yönetişimin varlığı ve derinliği, şirketin itibarı ve etkisi, yurttaşlığın ve sosyal sorumluluğun teşvikine yönelik faaliyetlerin niteliği ve etik değerlerin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler ve kültür bulunuyor.” şeklinde konuştu.

 “Gezegen ve Toplum Barometresi”nin 2016 ilk çeyrek sonuçları

2016 yılı birinci çeyrekte 16 göstergeden 15’i yayınlandı ve Schneider Electric 13 göstergede genel barometre puanını geçti.

Hazırlanan barometreye göre “taşımada yüzde 10 karbondioksit tasarrufu” göstergesinde başarı sağlandı ve yüzde 8,4 düşüşle yüzde 3,5 olan yıl sonu hedefi aşılmış oldu. Söz konusu kriterin detayına bakıldığında ise, bu rakam taşımacılık şekillerine göre önemli farklılıklar gösterirken, uzun mesafeli nakliyede (hava/deniz) yüzde 24,5 düşüş sağlandı, ancak kısa mesafeli nakliyede (kara) ise yüzde 5,4 artış görüldü. Program doğrultusunda 250 bin ton karbondioksit ile 5,8 milyon EURO tasarruf yapılmasına katkıda bulunuldu.

Schneider Electric Gezegen ve Toplum Barometresi’nde yer alanAR-GE’deki ürünlerin yüzde 100’ü Schneider ecoDesign Way ile tasarlanıyor” göstergesinde ise 2016 yılı ilk çeyreği için belirlenen yüzde 8,9 seviyesine ulaşıldı. Bu kriter ile Schneider Electric’in yeni ürünlerinin çevre üzerindeki etkisinin kurum dışı referans ürüne veya geçmiş Schneider Electric ürünlerine göre iyileştirilmesi amaçlanıyor. Hedef 2016 sonunda yüzde 50 ve 2017 sonunda yüzde 100’e ulaşmak olarak belirlendi.

Raporda yer alan “ürün gelirinin yüzde 75’inin Green Premium ekolojik etiketi ile gerçekleştirilmesi” göstergesinde birinci çeyrekte durağan bir sonuç elde edildi. Grup ürün cirosunun 9 milyar Euro’dan daha fazlası bu gösterge kapsamında değerlendiriliyor. Bu kriterde 2015 yılında akıllı telefon uygulamalarının QR Kodu özelliği gibi çeşitli yeniliklerden faydalanıldı, paydaşlar dijital ortamlardaki çevre bilgilerine 7 gün 24 saat erişim elde edildi.

Gezegen ve Toplum Barometresi dahilinde yer alan “önerilen tedarikçilerimizin yüzde 100’ü ISO 26000 esaslarını karşılamaktadır” göstergesinde ise 2016 yılı ilk çeyreğinde yüzde 65,2’ye, satın alma hacminde ise yüzde 80’e ulaşıldı. Bu kriter ile “önerilen” Grup tedarikçilerinin ISO 26000 uyumlu iyileştirme planlarını devreye almaya ve takip etmeye teşvik edilmesi hedefleniyor. Önerilen tedarikçiler 2015 sonu itibariyle Schneider Electric satın alma hacminin yüzde 56’sını temsil ediyor. Önerilen tedarikçiler üçüncü kişiler tarafından değerlendiriliyor ve istenen standartları karşılamadığı görülenler ilgili hedefe göre iyileştirme yapmak durumunda kalıyor. 2015 yılında Grup, değerlendirmede alınan ortalama puanı artırmak için rakamsal bir hedef koydu. İlk çeyrek itibariyle söz konusu hedefe ulaşılırken aynı zamanda ortalama puan 2014 ile 2015 arasında yüzde 10 oranında arttı.

“Çalışanlarımızın yüzde 85’i Schneider’ın cinsiyetlere eşit ödeme planı olan ülkelerde çalışmaktadır” göstergesi ise, çalışanların yüzde kaçının cinsiyetlere eşit ödeme planı yapılan ülkelerde çalıştığının, yani ödemede eşitliğin ölçülmesi ve eşitsizlik varsa gereken önlemlerin alınmasını amaçlıyor. Schneider Electric, karşılaştırılabilir çalışan grupları arasında cinsiyetlere göre ödeme eşitsizliğinin belirlenmesi için ortak bir küresel standart metodoloji kullanıyor ve gereken önlemlerin alınması anlamında ülkelere özel yaklaşımlar sergiliyor. Şu ana kadar süreç 16 ülkeyi ve çalışanların %57’sini kapsıyor. 2017 hedefi ise bu süreci, global iş gücünün yüzde 85’ini kapsayacak şekilde geliştirmek olarak belirlendi. 

“Schneider Electric Öğretmenleri” STÖ kapsamında 1300 görev” göstergesi kapsamında ise bu çeyrekte, 43’ü Hindistan’da olmak üzere 60 ek görev gösteriyor. 2012 yılında program başladıktan bu yana toplam 938 görev tamamlanırken, bu gönüllü görevler «Schneider Electric Öğretmenleri» adında özel bir sivil toplum örgütü tarafından koordine ediliyor. Bu kapsamda Enerjiye Erişim Eğitim ekipleri, Yakıt açısından yaşanan fakirlikle savaşma ekipleri, Schneider Electric Enerjiye Erişim fonu ve İnsan Kaynakları ile yakın işbirliği içinde çalışırken Schneider Electric Öğretmenleri ayrıca yerel STÖ’lerle de işbirliği yapıyor.