Ana sayfa Hot topıcs/Güncel TÜSİAD SD2 2020 Dönemi Başlıyor

TÜSİAD SD2 2020 Dönemi Başlıyor

PAYLAŞ

Türkiye’de “Sanayide Dijital Dönüşüm” teması ile oluşturulan ilk kapsamlı program olan TÜSİAD SD2 Programı’nın 2019 Başarı Hikayeleri Töreni düzenlendi. Törende, programda bu sene üretilen 17 dijital çözüm dosyası kamuoyuna tanıtıldı.

Toplantının açılışında sanayide dijital dönüşümde herkesin rolünün olduğunu belirten TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, sanayinin değer zincirinin tamamında verimliliği artıracak yatırımlardan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı ve bunun ancak ana ve yardımcı sanayinin, teknoloji üreticilerinin, kamu ve akademinin sinerji içinde hareket etmesi ile mümkün olacağını belirtti. Kaslowski ayrıca, “Politika ve eylemlerimizde bütüncül ve tamamlayıcı olmalıyız. Sanayimizin küresel rekabet gücünü artırması için bu ekosistemi ivedilikle tesis etmeliyiz” dedi. Kaslowski, dijital dönüşümüne ivme katmak isteyen teknoloji kullanıcısı kurumsal firmaları TÜSİAD SD2 programının 2020 dönemine katılmaya ve tedarikçilerle çözüm geliştirmeye davet etti.

Dijital dönüşüm farkındalığına dikkat çeken TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Lideri Bahadır Balkır: “Çalışmalarımızı kümülatif olarak planladık ve hep bir sonrakini bir öncekinin üstüne koyarak ilerledik. Gördük ki ülkemizde dijital dönüşüm konusunda farkındalık yüksek” dedi. Balkır herkesin konunun öneminin farkında olduğunun ancak dijital teknolojileri üretim sistemlerine entegre etme konusunda henüz yolun başında olduğumuzun altını çizdi.

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci, programın ilk iki senesinde yürütülen çalışmaları ve programa başvuran teknoloji tedarikçisi profilini katılımcılarla paylaştı. Dijital dönüşümde arayışı olan teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru çözüm ortağını bulma ve birlikte çalışma imkânı sunduklarını belirten İnci, TÜSİAD SD2‘nin iki senede, web platformundaki takipçi ve tedarikçilerden oluşan 2.881 kuruluş ağına ulaştığını vurguladı. İnci, “Özellikle çalışan sayısı ve cirosu itibarıyla daha küçük tedarikçilerden yoğun başvuru alıyoruz. Böylelikle, TÜSİAD SD2 ile yerel teknoloji üretim ağındaki tedarikçi KOBİ’lerin kurumsal firmalara ürünlerini anlatmasına destek oluyoruz” dedi.

2020’de üçüncüsü gerçekleştirilecek olan TÜSİAD SD2 Programı’nın 2019 dönemi “Başarı Hikayeleri Töreni”, TÜSİAD ve etkinlik sponsoru Microsoft Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. TÜSİAD SD2 Programı’nın 2019 dönemi altın sponsoru Vodafone Business da dijital çözüm yaklaşımı doğrultusunda seçtiği çözüm dosyasına ayrıca plaket verdi.

2019 döneminde üretilen 17 çözüm dosyasının bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek belirlenen plaket kategorileri şöyle:

TÜSİAD SD2 2019 Dönemi Başarı Hikayeleri Plaket Kategorileri
Ticarileşme Potansiyeli

 • Kastamonu Entegre – Büyütech
 • Enerjisa – T4E

Katma Değer

 • Ford Otosan – Simtera
 • Umur Basım – Obase

Kurumsal Sürdürülebilirlik

 • Securitas – PoiLabs
 • Migros – Ai Labs

Ulusal Rekabetçilik

 • Norm Cıvata – Alp Mühendislik
 • Nobel – Simsoft

Yaygınlaşma Potansiyeli

 • Çimsa – Mobirob
 • TFI Fasdat – Tubu

Teknolojinin Sürdürülebilirliği

 • Brisa – Golive
 • Assanhanil – Armolis & Kesit

Uluslararası Rekabetçilik

 • Tofaş – B2Metric Ai
 • Organik Kimya – HKSM

Sektörel Dönüşüm Potansiyeli

 • Ekoten – Eliar
 • Ditaş – Konzek
 • Bayer – Pedudi

Vodafone Kategorisi

 • TFI Fasdat – Tubu

TÜSİAD SD2 HAKKINDA

TÜSİAD SD2, sanayinin dijital dönüşümü sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefi ile:
➢ üretim süreçlerinde teknolojiyi kullananlar ile teknolojik çözüm sağlayanları buluşturuyor;
➢ teknoloji tedarikçi kapasitesinin tanıtılmasını ve teknoloji üretimini destekliyor;
➢ teknolojik dönüşüm planlamaları için ilham olacak iyi uygulama örneklerini ortaya koyuyor.
Mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerine yönelik kurgulanan TÜSİAD SD2, çalışan prototipi olan teknoloji sağlayıcılarının müşteri doğrulamalarını yapma süreçlerine de önemli katkı sağlıyor.

TÜSİAD SD2 Programı’nda süreç nasıl işliyor?
➢ Teknoloji kullanıcılarının dijital dönüşüm ihtiyacı tanımlanır ve çağrı hazırlanır.
➢ Kullanıcının arayışına uygun nitelikte ürün ve/veya hizmet için teknoloji tedarikçilerine yönelik çağrılar web platformunda yayınlanır.
➢ Bu çağrılara cevap verecek nitelikte ürün ve/veya hizmet geliştiren teknoloji tedarikçilerinin başvuruları web platformu üzerinden alınır.
➢ Teknoloji kullanıcılarının ön değerlendirmesini geçen teknoloji tedarikçileri, “Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı” (STEP) kapsamında farklı uzmanlar, kullanıcılar ve önemli ekosistem aktörleriyle bir araya gelir.
➢ STEP kapsamında, “teknoloji kullanıcıları” en uygun “teknoloji tedarikçileri” ile eşleşip, bire bir çalışma dönemine girerek birlikte bir ‘Çözüm Dosyası’ oluşturur.
➢ Oluşturulan çözüm dosyaları TÜSİAD’ın, değerli iş insanları ve akademisyenlerden oluşturduğu jüriye sunulur. Yapılan sunumlar jüri tarafından değerlendirilerek projelerin başarı sağladığı alanlar belirlenir.
➢ Bu sürecin sonunda oluşacak başarı hikayeleri “Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni”nde kamuoyuyla paylaşılır.