Ana sayfa OTOMASYON OKULU UPS İnovasyonu: Kritik Yükleri ve Yerel Şebekeyi Korumak

UPS İnovasyonu: Kritik Yükleri ve Yerel Şebekeyi Korumak

PAYLAŞ

Artmakta olan elektrik tüketimi göz önüne alındığında, veri merkezleri gelişmeli ve enerjiyi su gibi içen kaynaklardan güç rezervlerine geçişi sağlayacak yeni teknolojileri hayata geçirmelidir. Veri merkezlerinin gelecekte güç şebekesini desteklemede ve enerjinin daha akıllı şekilde kullanılmasında daha etkin bir rol oynamaları gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda, çeşitli ülkelerde enerji ve denge pazarları ortaya çıkmaya başladı. Bu da, tüketicilerin ve endüstrilerin pazara girmeleri için yeni fırsatlar oluşturdu. Bazı veri merkezleri, yedek jeneratörlerini kullanarak ve şebekeye yönelik frekans düzenlemesi için kapasitelerini satarak bu fırsatları değerlendirmektedir. Yine de, enerji pazarı hızlı bir şekilde gelişmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, 2020 yılının ilk yarısına kadar yenilebilir enerjinin üretilen tüm elektrik enerjisinin yarısını karşılayacağı öngörülmektedir. Enerji piyasası yakıtlardan yenilebilir enerjilere geçiş yaptığı için, güç üretiminin geçici olma ihtimali bulunmaktadır ve elektrik kaynağını tahmin etmek ve dengelemek daha zor bir hale gelmiştir. Yenilenebilir enerjilerin kullanımındaki ve elektrik talebindeki yükselişle birlikte, şebekedeki güç kalitesinde dalgalanmalar yaşanması muhtemeldir. Veri merkezi teknolojisi, özelikle de kesintisiz güç kaynağı (UPS), bu sorunlarla başa çıkmak için kullanılabilmektedir.

Şebeke Kapasitesini Desteklemek 

Yedek jeneratörlere ek olarak veri merkezindeki veya diğer ticari binalardaki UPS teknolojisi, enerj sağlayıcılarının güç üretimi ve tüketimini dengeleyerek güç kalitesini sürdürmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. UPS teknolojisinin başlıca amacı, giriş güç kaynağı veya ana şebeke yetersiz kaldığında, acil durum gücü sağlayarak kritik gücü korumaktadır. Modern UPS teknolojisi bundan çok daha fazlasını yapabilir.

Ayrıca, iki amaçlı UPS teknolojisi güç şebekesini destekleyebilir. Bu, nispeten yeni bir konsepttir. Aküler ana şebekeyle paralel olarak deşarj edilebilir ve bu güç paylaşımı sorunsuz şekilde kontrol edilebilir.

Ayrıca modern UPS, gerekli olduğunda, gücü şebekeye geri vermekte ve yenilemeli bir yük işlevi görmektedir. Bu esnek güç yönetimi kapasitesi eşsizdir ve şebeke desteğini sağlamak için son derece uygundur.

Güçteki Dalgalanmaları Dengelemek 

Eldeki doğru kontrol yöntemleriyle UPS teknolojisi, güç üretimindeki düzensizliklerin sebep olduğu şebeke frekansı değişimi gereksinimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmektedir.

Yenilenebilir enerjilerin ve modern endüstriyel yüklerin daha hızlı nüfuz etmesi ve bunun sonucunda güç şebekesindeki atalette azalma, arızalara karşı bu frekans tutma rezervlerinin öneminin şebeke operatörleri için gitgide arttığı anlamına gelmektedir. Hidro ve gaz türbinleri yoluyla geleneksel frekans yönetimi, daha hızlı yanıt ihtiyacı göz önüne alındığında, zorluklarla karşı karşıyadır.

Bunun bir sonucu olarak, Sağlam Frekans Yanıtı yeni daha hızlı rezerv türleri görmekteyiz.

Güç elektronik cihazlarının ve akülerin size yardımcı olabileceği kısım burasıdır.

UPS teknolojisi sürekli frekans düzenlemesi için de uygundur ve normal şebeke koşullarında normal limitler dahilinde ana şebeke frekansının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Bunun için, akülerin kısmı şarj durumunda tutulduğunu yüksek devirli kullanım tipi için uygun olan doğru akü teknolojisi gerekmektedir.

 Yeni Gelir Kaynakları Yaratmak 

Şebekeyi desteklemenin ötesinde, veri merkezleri UPS varlıklarından gelir elde ederek, yatırım yapabilirler. Kısacası, veri merkezlerinin gücü çekmemek veya şebekeye kapasiteyi geri vermek için tazmin edilmesi mümkündür. Rezerv UPS (UPSaaR) teknolojisini hayata geçiren veri merkezleri, ne kadar kapasiteyi ne zaman ve hangi fiyatta şebekeye geri verebileceklerini seçerek enerji kontrol ettiklerinden emin olabilirler. Şebeke desteği için her yıl ayrılan MW cinsinden güç başına genel kazançlar 50, 000 €’ya kadar çıkmaktadır.

Yazar: Eaton EMEA Teknoloji Müdürü Janne Paananen

Veri merkezi operatörleri frekans düzenlemesinde şebekeyi destekleyebilmekte ve UPS’in toplam mülkiyet maliyetini karşılamak için veya veri merkezini fiyat anlamında daha rekabetçi hale getirmenin bir parçası olarak ek gelir yaratmaktadır. İskandinavya ve Baltık ülkelerindeki lider enerji sağlayıcısı Fortum ile yakın işbirliği içinde UPSaaR hizmetlerini geliştirirken; veri merkezlerinin, UPS’in temel işlevini herhangi bir şekilde riske atmaksızın, ulusal şebekeye veya İletim Sistemi Operatörü’ne kapasitesini geri verebilmeleri için ticari enerji toplayıcılarıyla birlikte çalışabileceklerini de göstermiş olduk. Güç şebekesi üzerindeki yükü azaltmak istiyorsak, varlıkların ve kaynakların daha akıllı şekilde kullanımı temel çözümdür.

Var olan doğru teknolojilerin kullanımıyla, pazarlar çekici iş fırsatları yaratmaya açıktır.

Güç dalgalanmalarına ve kalite sorunlarına karşı çözüm oluşturmak için UPS teknolojisini hayata geçirmek artık mümkündür ve bu zorluklarla baş etmek istiyorsak, bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmamız gerekmektedir.

www.eaton.com.tr