PAYLAŞ

Devasa lüks yatlar veya gemiler kompleks otomasyon sistemlerinin uygulanmasında güzel örnek teşkil ederler. Yat/gemi otomasyonları genelde çok fazla veri akışının ve çeşitliğinin olduğu, entegre sistemlerin ve standartların öne çıktığı bir otomasyon türüdür. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Bremen Lürsen tersaneleri dünyanın en büyük özel yatlarından olan Topaz’ın otomasyon sisteminde WAGO Ethernet kontrolörlerden faydalandı.

görsel1100 metreyi geçen boyu, on binlerce Watt’ı bulan motor gücünün yanı sıra özel dizaynı ile öne çıkan Topaz’ın otomasyonun’da 125 adet WAGO Ethernet Kontrolör (750-881) kullanıldı.

Yat Otomasyonu Portföyü

  • Kontrol kabinlerinin dizaynı ve inşası
  • Merkezi kontrol sisteminin inşası
  • Kontrol birimleri için spesifik yazılım geliştirme
  • Merkezi izleme biriminin inşası
  • Güç dağıtım sisteminin kontrolü
  • Güvenli izleme
  • Ömür boyu teknik destek verilebilmesi için düzenleme

Mega yatlarda devasa rakamlarda sinyal toplanmalı, işlenmeli ve görselleştirilmelidir. Yat motoru, jeneratörler, kapıların pozisyonu, valfler, yangın alarmları, NMEA (Ulusal Marin Elektronik Birliği) verilerinin toplanması, doluluk seviyeleri, helikopter alanın bilgisi, çalışma saatleri, atık su bilgisi, HVAC , CCTV, enerji yönetimi, bakım ve onarım bilgileri bunlardan sadece birkaçıdır. Bütün bunlar birleştirildiğinde 10.000’i aşan sinyal işlenmesi gerekmektedir. WAGO kontroller doğrudan 5000 sinyali toplar. Geriye kalan 5000 sinyal ise özel haberleşme modülleri ile kaydedilir. Yat motoru ve jeneratörler en yüksek veriyi oluştururlar (700 sinyal). İzleme ve kontrol sisteminde (MCS) sinyaller için 10 farklı değişken tanımlanmıştır. Örneğin bunlar sıcaklık, servis mesajı, basınç, alarm vb. olabilir. Kaydedilen 10.000 data noktası, 100.000 değişken barındıran izleme ve kontrol sistemine (MCS) aktarılır.

Bu büyüklükte bir verinin işlenmesinde yüksek performanslı CPU’ya sahip kontrolörler kullanılmalıdır.

Yat otomasyonunda işlenecek olan verilerin sayısı sürekli artar. Dahası müşteriler her geçen gün daha fazla veriyi kontrol etmek ve izlemek isterler. Bu da ancak veri işleme ve toplama yeteneğinin artırılması ile olur. Kontrol sisteminin boyutlarını değiştirmeden bu işlem WAGO kontrolörle rahatlıkla yapılabilir.

Neden WAGO Ethernet Kontrolör?

Yat otomasyonunda yüksek seviyede veri akışı olduğu için bu verileri yüksek performanslı kontrolörler kullanılmalıdır.

PLC fonksiyonluğu ve entegre web server kontrolörleri bağımsız hale getirir. Böylece konfigürasyon, çalıştırma, işletme, bakım kolaylaştırılır.

Bağımsız kontrolörler sistemin verimliliğini ve güvenliliğini artırır. Öyle ki kontrolörde bir hata oluşsa bile bundan tüm sistem etkilenmez. Bu gereksiz ve zor server konfigürasyonunu ortadan kaldırır.

Otomasyon konfigürasyonu 1 Gbit ethernet fiber optik ringe dayanır. Ring switchleri kontrolörle 100 Mbit bakır kablolar aracılığı ile arayüz oluşturur. WAGO Ethernet Kontrolörler 2 kapılı switch ve 2 bağımsız Ethernet portuna sahiptir. Bu da hat topolojisini kolaylaştırır. Sayısız sistem ve arayüz izleme ve kontrol (MCS) birimine entegre edilir. Kontrolörler toplanmış verileri ölçer ve alarm mesajlarını OPC Server vasıtasıyla izleme istasyonunda görselleştirirler. Modbus/UDP kullanılarak kontrolörler arası çapraz haberleşme sağlanır. Codesys kodları özel bir program ile bir excel parametre listesinden yaratılır. Alarmlar kontrolörler tarafından standartlaştırılmış tutumlara göre işlenerek hata yapma şansı en aza indirilir.

görsel2Yatın tüm verileri toplandıktan sonra izleme ve kontrol biriminde görselleştirilir.

görsel3Esnek Ethernet Kontrolörler yat otomasyonun temelini oluşturur.

WAGO I/O Sistem gemicilik standartları olan GL, LR, DNV, BV, RINA, KR ,NK ve BSH ile uyumludur. Böylece WAGO makina odasından köprü geçişlerine kadar bütünleşik bir otomasyon sistemi sunar.